Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
26.05.2017

Czynniki wpływające na dobór sprzętu pochłaniającego

Spis treści

 1. Dobór pochłaniacza
 2. Zasady prawidłowego użytkowania ŚOUO
 3. Czas skutecznego działania pochłaniaczy

Dobór pochłaniacza

Po określeniu rodzaju substancji niebezpiecznej należy dobrać typ i klasę ochronną pochłaniacza. W dalszej kolejności należy obliczyć minimalną wartość wskaźnika ochrony dzieląc stężenie substancji przez jej NDS. Następnie dokonujemy wyboru sprzętu tak, aby sprzęt ten posiadał wyższą wartość wskaźnika ochrony AFP.

Inne czynniki wpływające na dobór sprzętu:

 • Intensywność i czas pracy
 • Temperatura otoczenia, wilgotność – podwyższona temperatura i duża wilgotność może wpłynąć na skrócenie czasu działania pochłaniacza
 • Widoczność – środki ochrony dróg oddechowych zmniejszają pole widzenia dlatego szczególnie maski pełnotwarzowe powinny być wyposażone w wizjer o dużym polu widzenia
 • Komunikacja – części twarzowe sprzętu zniekształcają głos, chociaż niektóre maski mają wbudowaną membranę ułatwiającą rozmowy
 • Mobilność
 • Współpraca z innym sprzętem ochrony osobistej
 • Szczelność maski

Zasady prawidłowego użytkowania ŚOUO

Na wstępie warto pamiętać jak istotna jest data ważności sprzętu. Po jej upływie, producent nie gwarantuje zachowania własności ochronnych w określonej klasie ochronnej. Dodatkowo należy upewnić się, czy opakowania znajdują się w stanie nienaruszonym i czy były w odpowiedni sposób przechowywane.

Zgodnie z Instrukcją Krajów Wspólnoty Europejskiej, zawierającej zalecenia dotyczące doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, się aby użytkownicy sprzętu podlegali obowiązkowym badaniom lekarskim: co trzy lata – dla pracowników do 35 lat, co dwa lata – dla pracowników w wieku od 35 do 45, co roku – dla pracowników powyżej 45 lat.

Oprócz tego, należy prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego, sposobu przechowywania sprzętu, właściwego dopasowywania przez użytkowników.

Czas skutecznego działania pochłaniaczy

Na czas skutecznego działania pochłaniaczy składa się:

 • typ pochłaniacza,
 • wilgotność i temperatura otaczającego powietrza,
 • pojemność sorpcyjna,
 • stopnień uciążliwości pracy,
 • stężenie pary lub gazu w powietrzu i jego rodzaj.

Największym problemem dla użytkownika jest określenie momentu w którym niezbędna jest wymiana elementu pochłaniającego. Producenci często stosują ostrzegawcze cech substancji chemicznych takie jak: zapach, smak, drażnienie błon śluzowych.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X