Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
25.05.2017

Jak odczytać piktogramy na odzieży chemoodpornej?

Jak odczytać piktogramy na odzieży chemoodpornej?

Do grupy odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi należy odzież zapewniająca ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi występującymi w formie: gazów, par, cieczy i pyłów. Odzież z tej grupy stosowana jest w przypadku awarii chemicznych, katastrof, w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, przy pracach chemizacyjnych w rolnictwie. Przy jej doborze należy zwracać uwagę przede wszystkim na rodzaj czynnika chemicznego i jego stężenie (determinuje to wybór materiału na odzież) i intensywność działania. Odpowiednio dobrana konstrukcja pozwala na osłonięcie tych powierzchni ciała pracownika, które narażone są na działanie substancji chemicznych. Aby właściwie wybrać produkt dla siebie, dowiedz się jak odczytać piktogramy na odzieży chemoodpornej.

Podział odzieży chemoochronnej

Na podstawie norm europejskich można podzielić odzież chemoochronną na 6 typów ze względu na intensywność działania substancji chemicznej na odzież, oraz od stanu skupienia substancji chemicznej. Poniższa tabela przedstawia piktogramy na odzieży chemoodpornej w zależności od typu.

Typ

Piktogram

(wg DuPont)

Opis

Typ 1

Odzież gazoszczelna

TYP 1 – chroni przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, aerozoli i cząstek stałych.

TYP 1-ET – Wymagania dotyczące odzieży gazoszczelnej przeznaczonej dla służb ratownictwa chemicznego.

Typ 2

Odzież niegazoszczelna

Chroni przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, aerozoli i cząstek stałych. Konstrukcja odzieży nie zapewnia całkowitej szczelności.

Typ 3

Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy

Chroni przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem.

Typ 4

Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy

Chroni przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy (nie pod ciśnieniem).

Typ 5

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi

Odzież pyłoszczelna chroniąca przed pyłami.

Typ 6

Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy

Ochrona przed opryskaniem.

Klasy odporności i rodzaje odzieży chemoodpornej

Ze względu na odporność materiału odzieży na przenikanie substancji chemicznych dzielimy odzież na klasy odporności w zależności od zmierzonego zgodnie z normą EN ISO 6529 czasu przebicia, czyli przejście molekuł substancji chemicznej przez grubość materiału.

 • klasa 1 – czas przebicia > 10 min
 • klasa 2 – czas przebicia > 30 min
 • klasa 3 – czas przebicia > 60 min
 • klasa 4 – czas przebicia > 120 min
 • klasa 5 – czas przebicia > 240 min
 • klasa 5 – czas przebicia > 480 min

Ze względu na czas użytkowania odzież chemoochronną można podzielić na:

 • odzież przeznaczoną do krótkotrwałego lub jednorazowego użytku – wytwarzana jest z włóknin i folii;
 • odzież przeznaczoną do długotrwałego użytku – wykonana z tkanin powleczonych i impregnowanych, dzięki czemu zachowuje większą wytrzymałość mechaniczną. Niezwykle istotne jest aby po każdym kontakcie z chemikaliami poddać ją dekontaminacji.

W zakresie rodzaju substancji przed którymi chroni odzież wyróżniamy:

 • odzież chroniąca przed olejami roślinnymi, mineralnymi zwierzęcymi
 • odzież chroniącą przed środkami ochrony roślin
 • odzież kwasoodporna – chroni przed kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, zasada sodowa, zasada potasowa),
 • odzież olejoodporna – chroni przed kwasami organicznymi (kwas mlekowy, kwas octowy, kwas mrówkowy),
 • odzież chroniącą przed farbami i lakierami,
 • odzież chroniącą przed rozpuszczalnikami organicznymi.

Odzież chroniąca przed chemikaliami oznaczona jest trwale znakami graficznymi przedstawionymi na rysunku. Znak graficzny z literką „i” oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Zobacz kombinezony ochronne w ofercie Baltic BHP!

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X