Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Informacje dotyczące czasu użytkowania sprzętu filtrującopochłaniającego

Przed zastosowaniem sprzętu filtrującopochłaniającego trzeba przede wszystkim zapoznać się z jego instrukcją oraz sprawdzić jego stan techniczny, kompletność i prawidłowość dopasowania klasy do występującego zagrożenia. 

Czas użytkowania sprzętu uzależniony jest od:

  • typu filtropochłaniacza lub półmaski filtrującopochłaniającej;
  • jego klasy ochronnej;
  • wilgotności i temperatury otaczającego powietrza
  • rodzaju zanieczyszczeń;
  • stężenia zanieczyszczeń;
  • stopnia uciążliwości pracy.

Co się tyczy warstwy filtrującej, to na czas jej użytkowania wpływa:

  • rzeczywiste warunki w jakich warstwa filtrująca jest stosowana( duże stężenie zapylenia, wysoka higroskopijność pyłów, podwyższona wilgotność powietrza, mogą mieć wpływ na skrócenie czasu użytkowania)
  • klasa ochronna sprzętu
Szybkość zatkania filtrów i czas działania akumulatorów ma z kolei wpływ na czas użytkowania warstwy filtrującej w sprzęcie z dodatkowym źródłem zasilania. 
W przypadku, gdy mamy do czynienia z warstwą pochłaniającą albo filtrującą z warstwą zawierającą węgiel aktywny, to czas jego ochronnego działania jest uzależniony od stężenia par i gazów w powietrzu, pojemności sorpcyjnej warstwy pochłaniającej, wilgotności i temperatury otaczającego powietrza, rodzaju sorbentu węglowego oraz stopnia uciążliwości pracy. 

Typ i klasa filtro-pochłaniacza

Typ i klasa półmaski filtrująco-pochłaniającej

Substancja testowa

Minimalny czas przebicia w warunkach badania

[min]

A1 P1

A1 P2

A1 P3

FFA1P1

FFA1P2

FFA1P3

Cykloheksan (C6H12)

70

A2 P1

A2 P2

A2 P3

FFA2P1

FFA2P2

FFA2P3

Cykloheksan (C6H12)

35

Tab. Czas ochronnego działania filtropochłaniaczy/półmasek filtrująco-pochłaniających

Wymiany sprzętu należy dokonać, gdy jego użytkownik wyczuje charakterystyczny smak lub zapach dla substancji chemicznej przed którą stanowi ochronę albo w sytuacji, gdy odczuwalny jest wzrost oporu oddychania.
Na czas użytkowania sprzętu filtującopochłaniającego z dodatkowym źródłem zasilania wpływa szybkość zatkania filtrów, szybkość nasycenia warstwy sorpcyjnej oraz naładowanie baterii.

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!