Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jak się chronić przed substancjami chemicznymi?

Do grupy odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi należy odzież zapewniająca ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi występującymi w formie: gazów, par, cieczy i pyłów. Odzież z tej grupy stosowana jest w przypadku awarii chemicznych, katastrof, w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, przy pracach chemizacyjnych w rolnictwie. Przy jej doborze należy zwracać uwagę przede wszystkim na rodzaj czynnika chemicznego i jego stężenie ( determinuje to wybór materiału na odzież) i intensywność działania. Odpowiednio dobrana konstrukcja pozwala na osłonięcie tych powierzchni ciała pracownika, które narażone są na działanie substancji chemicznych.

Ze względu na czas użytkowania odzież chroniącą przed chemikaliami można podzielić na:

 • odzież przeznaczoną do długotrwałego użytku,

 • odzież przeznaczoną do krótkotrwałego lub jednorazowego użytku.

Zgodnie z normami europejskimi możemy podzielić odzież ochronną ze względu na intensywności działania substancji chemicznej na odzież, stanie skupienia substancji chemicznej:

 • Typ 1 i 2 – Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek. Wymagania i metodykę badania zawierają projekty norm: PN EN 943-1 oraz PN EN 943-2.

 • Typ 3 – Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy . Zabezpiecza przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy. Wymagania i metodykę badania przedstawia norma PN-EN 14605.

 • Typ 4 – Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy . Zabezpiecza przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy. Wymagania i metodykę badania przedstawia norma PN-EN 14605.

 • Typ 5 – Odzież chroniąca przed pyłami. Wymagania i metodykę badania przedstawia norma PN-EN ISO 13982-1.

 • Typ 6 – Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą. Wymagania i metodykę badania przedstawia norma PN-EN ISO 13034.

Wśród tych rodzajów odzieży można znaleźć odzież chroniąca przed:

 • kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, zasada sodowa, zasada potasowa),

 • kwasami organicznymi (kwas mlekowy, kwas octowy, kwas mrówkowy),

 • olejami (oleje roślinne, oleje zwierzęce, oleje mineralne),

 • środkami ochrony roślin,

 • farbami i lakierami,

 • rozpuszczalnikami organicznymi

 

Poziom odporności odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi na działanie substancji chemicznych, zależy przede wszystkim od materiału z którego została ona wykonana.

Odzież chroniąca przed chemikaliami oznaczona jest trwale znakami graficznymi przedstawionymi na rysunku. Znak graficzny z literką „i” oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!