Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jak odczytać piktogramy na odzieży chemoodpornej?

Podział odzieży chemoochronnej

Na podstawie norm europejskich można podzielić odzież chemoochronną na 6 typów ze względu na intensywność działania substancji chemicznej na odzież, oraz od stanu skupienia substancji chemicznej.

Typ

Piktogram

(wg DuPont)

Opis

Typ 1

Odzież gazoszczelna

TYP 1 – chroni przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, aerozoli i cząstek stałych.

TYP 1-ET – Wymagania dotyczące odzieży gazoszczelnej przeznaczonej dla służb ratownictwa chemicznego.

Typ 2

Odzież niegazoszczelna

Chroni przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, aerozoli i cząstek stałych. Konstrukcja odzieży nie zapewnia całkowitej szczelności.

Typ 3

Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy

Chroni przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem.

Typ 4

Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy

Chroni przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy (nie pod ciśnieniem).

Typ 5

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi

Odzież pyłoszczelna chroniąca przed pyłami.

Typ 6

Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy

Ochrona przed opryskaniem.

Ze względu na odporność materiału odzieży na przenikanie substancji chemicznych dzielimy odzież na klasy odporności w zależności od zmierzonego zgodnie z normą EN ISO 6529 czasu przebicia, czyli przejście molekuł substancji chemicznej przez grubość materiału.

klasa 1 – czas przebicia > 10 min

klasa 2 – czas przebicia > 30 min

klasa 3 – czas przebicia > 60 min

klasa 4 – czas przebicia > 120 min

klasa 5 – czas przebicia > 240 min

klasa 5 – czas przebicia > 480 min

Ze względu na czas użytkowania odzież chemoochronną można podzielić na:

  • odzież przeznaczoną do krótkotrwałego lub jednorazowego użytku – wytwarzana jest z włóknin i folii;

  • odzież przeznaczoną do długotrwałego użytku – wykonana z tkanin powleczonych i impregnowanych, dzięki czemu zachowuje większą wytrzymałość mechaniczną. Niezwykle istotne jest aby po każdym kontakcie z chemikaliami poddać ją dekontaminacji.

W zakresie rodzaju substancji przed którymi chroni odzież wyróżniamy:

  • odzież chroniąca przed olejami roślinnymi, mineralnymi zwierzęcymi

  • odzież chroniącą przed środkami ochrony roślin

  • odzież kwasoodporna – chroni przed kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, zasada sodowa, zasada potasowa),

  • odzież olejoodporna – chroni przed kwasami organicznymi (kwas mlekowy, kwas octowy, kwas mrówkowy),

  • odzież chroniącą przed farbami i lakierami,

  • odzież chroniącą przed rozpuszczalnikami organicznymi.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!