Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jak odpowiednio chronić twarz i oczy?

Środki ochrony oczu i twarzy mają na celu szybkie zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki mechaniczne, chemiczne i biologiczne, termiczne oraz szkodliwym promieniowaniem. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami, stąd nazywane są szybkami przeciwodpryskowymi a ich ochrony, przeciwodpryskowymi goglami, okularami lub osłonami twarzy różniącymi się diametralnie kształtem. W przypadku posiadania przez szybkę właściwości filtracyjnych zaliczyć ją można do filtrów.

Podział osłon twarzy i oczu

Sprzęt ochrony oczu i twarzy moŻna podzielić ze względu na konstrukcję lub przeznaczenie.

W zakresie różnej struktury sprzętu wyróżniamy:

 • Okulary ochronne – szybki wykonane z nietłukącego się szkła lub tworzywa sztucznego powinny posiadać boczne osłony oraz osłonki zabezpieczajace przed dostaniem się ciał stałych od strony czoła. Szybki przezroczyste przenaczone są do ochrony przed odpryskami ciał stałych lub cieczy, natomiast szybki barwione, chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i przed jaskrawym światłem.

 • Gogle ochronne – posiadają lepsze właściwości ochronne niż okulary, ściślej przylegają do twarzy w okolicach oczu oraz w większości wyposażone są w system wentylacji bezpośredniej lub pośredniej.

 • Osłony twarzy – wykonane z tworzyw sztucznych lub z metalowej siatki są przystosowane do pracy w różnych środowiskach i montowane na nagłowiu samonośnym lub na hełmie ochronnym.

 • Przyłbice spawalnicze – składają się z korpusu, ramki na szybkę i z filtra i chronią przed iskrami i odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem emitowanym podczas spawania. W zależności od stopnia przyciemnienia filtra można odpowiednio dobrać przyłbice do rodzaju i intensywności spawania.

 • Tarcze spawalnicze – trzymane są przez pracownika w ręku podczas spawania. Chronią oczy, twarz i szyję. Składają się z korpusu, ramki na szybkę, filtra i rękojeści. Wymienne filtry umożliwiają zastosowanie filtra o stopniu przyciemnienia właściwym do rodzaju i intensywności spawania.

 • Kaptury – oprócz ochrony oczu i twarzy zapewniają ochronę głowy i szyi.

Ze względu na przeznaczenie sprzęt ochronny można podzielić na:

 • Chroniący przed czynnikami chemicznymi – gogle( powinny posiadać wentylację pośrednią) i osłony twarzy chroniące przed działaniem czynników chemicznych i pyłów.

 • Chroniący przed czynnikami biologicznymi – gogle i osłony twarzy chroniące przed czynnikami biologicznymi tj. para, ciecze, areozole. Sprzęt powinien powinien posiadać taką samą konstrukcją jak ten stosowany do ochrony przed czynnikami chemicznymi.

 • Chroniący przed czynnikami termicznymi – ma zastosowanie głównie w hutnictwie, podczas spawania gazowego i w technikach pokrewnych, podczas spawania elektrycznego lub cięcia plazmą, podczas gaszenia pożarów i służy do ochrony przed gorącymi odpryskami ciał stałych, rozbryzgami stopionych metali, intensywnym promieniowaniem cieplnym i przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem.

 • Chroniący przed czynnikami mechanicznymi osłony chroniące twarz i oczy przed odpryskami ciał stałych i uderzeniami.Wszystkie okulary, gogle oraz osłony twarzy, chroniące przed odpryskami ciał stałych muszą być zgodne z normą PN-EN168:2005 oraz PN-EN166:2005. Sprzęt ten, ze względu na wytrzymałość dzieli się na cztery poziomy ochrony:

 • 1-szy poziom: (podwyższona energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 22 g z prędkością 5,1 m/s; przeznaczone do ciągłego stosowania,

 • 2-gi poziom: (niska energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 45 m/s,

 • 3-ci poziom: (średnia energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 120 m/s; przeznaczone do stosowania krótkotrwałego,

 • 4-ty poziom: (wysoka energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 190 m/s.

 • Chroniący przed promieniowaniem optycznym – sprzęt chroniący przed nadfioletem, przed podczerwienią, przed promieniowaniem emitowanym podczas spawania, przed promieniowaniem laserowym, sprzęt chroniący przed olśnieniem słonecznym.

 • Chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym – stosujemy tutaj osłony zapewniające ochronę całej twarzy przy czym trzeba pamiętać, że minimalna wysokość szybek powinna wynosić 150 mm, grubość co najmniej 1,2 mm oraz powinny zapewniać ochronę przed uderzeniem o co najmniej o niskiej energii i promieniowaniem nadfioletowym (o oznaczeniu 3-1,2).

 • Przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem – stosowanie środków ochrony indywidualnej wykonanych z materiałów antyelektrostatycznych.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!