Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jak ważne ma znaczenie dobór odpowiedniego sprzętu do ochrony układu oddechowego ?

 

Na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia pracownikom sprzętu ochronnego, który w sposób właściwy mógł spełniać swoje funkcje, powinien:
 • odpowiadać wymaganiom ergonomicznym, uwzględniać stan zdrowia pracownika oraz odpowiadać warunkom panującym na danym stanowisku pracy,
 • zostać prawidłowo dobrany do istniejącego zagrożenia.
 • być dopasowany indywidualnie do użytkownika.

Rodzaj sprzętu filtrującopochłaniającego

W omawianym przypadku będzie to półmaska filtrująca z warstwą włókniny zawierającej węgiel aktywny o odpowiedniej zdolności pochłaniania spełniająca wymagania normy EN 149:200+A1:2009.

Głównym czynnikiem wpływającym na wybór sprzętu jest stężenie aerozolu na stanowisku pracy a co za tym idzie rozpoznanie zagrożenia. Wiąże się to z określeniem rodzaju zanieczyszczeń oraz pomiarem ich stężeń i ustaleniem maksymalnych wartości występujących w czasie dnia pracy w danym środowisku pracy. Pomiary te należy odnieść do wartości NDS, ponieważ to od krotności przekroczenia NDS zależy klasa ochronna sprzętu.

Sprzęt filtrujący można podzielić na trzy klasy:

 • Klasa P1 – sprzęt o małej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4xNDS.

 • Klasa P2 – sprzęt o średniej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10xNDS.

 • Klasa P3 – sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 20xNDS.

Znakowanie półmasek filtrujących

Na znakowanie składają się następujące symbole:

 • FFP1, FFP2, FFP3 – oznaczają pierwszą , drugą i trzecią klasę ochronną;
 • NR – oznacza, sprzęt do jednokrotnego użycia;
 • R - oznacza, sprzęt do wielokrotnego użycia;
 • D – oznacza, że wyrób spełnia wymagania zatkania.

Dodatkowo zawiera informacje dotyczące:

 • datowanego numeru normy europejskiej,

 • oznaczenia modelu producenta,

 • identyfikacji producenta, dostawcy lub importera.

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X