Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jak ważny jest odpowiedni dobór hełmu ochronnego?

Żeby hełm ochronny mógł zagwarantować skuteczną ochronę głowy, musi być dobrze dobrany. Podczas doboru uwzględnić trzeba kilka czynników:

 • Na hełmie powinien znajdować się zakres regulacji długości pasa głównego, który zapewni dopasowanie do obwodu głowy.

 • Hełm musi zachowywać swoje parametry ochronne na całym zakresie temperatur, które występują na stanowisku pracy. 

 • W tym zakresie wyróżnić można cztery kategorie:

  • zakres od -10°C do +50°C –jest zakresem podstawowy, który nie posiada szczególnego oznaczenia na hełmie,

  • od -20°C – służy do stosowania w niskich temperaturach (posiada oznaczenie na hełmie: -20°C),

  • od -30°C – przeznaczony do stosowania w bardzo niskich temperaturach (oznaczenie na hełmie: -30°C),

  • do +150°C – należy do stosować przy bardzo wysokich temperaturach (oznaczenie na hełmie: +150°C).

 • Jeżeli wykonywana praca związana jest z dużym wysiłkiem fizycznym i kontaktem z wysoką temperaturą otoczenia, która wiązać się może z nadmiernym poceniem należy wybrać hełm wyposażony w otwory wentylacyjne i potnik.

 • Jeżeli przyjmowane przez pracownika pozycje stwarzają ryzyko spadania hełmu z głowy należy dobrać taki, który posiada ukształtowany pas główny, aby dokładnie opasywał część potyliczną głowy lub miał pasek podbródkowy.

 • Gdy praca wiąże się z ryzykiem kontaktu z elementami pod napięciem należy zastosować hełmy, które posiadają odpowiednie własności elektroizolacyjne – oznaczenie na hełmie: 440VAC.

 • Jeżeli praca na stanowisku pracy naraża pracownika na działanie odprysków stopionego metalu, trzeba zastosować hełmy odporne na takie działanie – posiadają oznaczenie na hełmie: MM.

 • Należy stosować hełmy o podwyższonej odporności w odpowiednim zakresie, gdy występuje zagrożenie zgniecenia bocznego głowy – oznaczenie na hełmie: LD.

 • Jeżeli istnieje konieczność stosowania nauszników przeciwhałasowych oraz osłon twarzy, powinno się zastosować hełmy, które posiadają odpowiednie gniazda zaczepowe umożliwiające zamocowanie takich ochron.

 • Gdy występują inne czynniki, które mogłyby wpływać na utracenie parametrów ochronnych przez hełm, (agresywne substancje chemiczne) należy wówczas ten fakt uwzględniać podczas doboru hełmu.

 • Należy stosować hełmy o własnościach antyelektrostatycznych w przypadku gdy na stanowisku pracy występuje zagrożenie wybuchowe.

Zasady użytkowania hełmów ochronnych

W przypadku używania hełmów, powinno się stosować do poniższych zasad:

 • Hełm musi być dostosowany przed użyciem do głowy poprzez wyregulowanie obwodu pasa głównego, wysokości noszenia oraz długości paska podbródkowego.

 • Jeżeli hełm został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia takie jak pęknięcia czy głębokie zarysowania, należy go bezwzględnie wycofać z użytkowania.

 • W przypadku gdy upłynął okres stosowania, który został podany przez producenta w instrukcji, hełm należy wycofać z użytkowania.

 • Hełm musi być przechowywany w warunkach podanych przez producenta.

 • Nie wolno modyfikować konstrukcji hełmu we własnym zakresie.

 • Konserwację należy przeprowadzać według metod zalecanych przez producenta hełmu.

Okres użytkowania hełmów

W instrukcji użytkowania musi zostać podany okres użytkowania hełmów. Jest on liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu.

pod wpływem światła słonecznego duroplastyczne skorupy hełmów nie będą ulegać zmianom. Odznaczają się one znakomitą odpornością na starzenie. Czas użytkowania hełmów jest ograniczony przez oddziaływania mechaniczne. W zgodzie z ogólnymi zaleceniami niemieckich związków zawodowych powinno unikać się stosowania hełmów z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym (PF-SF) dłużej niż 8 lat. Hełmów wykonanych z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (UP-GF) nie powinno się użytkować dłużej niż 10 lat.

Termoplastyczne materiały hełmów są bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż hełmy duroplastyczne. Z tego względu powinno się regularnie poddawać je kontroli. Jeżeli podczas ściskania skorupy hełmu albo wyginaniu daszka powstają słyszalne odgłosy trzaskania, oznacza to na skruszenie skorupy hełmu. Nie można używać takiego hełmu i należy go wycofać. Przewidywany czas użytkowania hełmów  z materiałów termoplastycznych nie powinien być dłuższy niż 4 lata.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!