Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jakie oznaczenia i dlaczego widnieją na osłonach twarzy i oczu?

W sytuacji gdy oprawka i szybka ochronna stanowią jedną całość, znakowanie jest umieszczane tylko na oprawce, w innym wypadku ramki i szybki powinny być znakowane oddzielnie.

Znakowanie opraw

Oznaczenie opraw musi zawierać: numer identyfikacyjny producenta, numer normy (EN166), symbole wytrzymałości mechanicznej, symbole obszarów zastosowań, oznaczenie “CE” (potwierdzające spełnienie odpowiednich norm europejskich).

Symbole wytrzymałości mechanicznej:

 • S – podwyższona energia uderzenia
 • F – niska energia uderzenia
 • B – średnia energia uderzenia
 • A – wysoka energia uderzenia
 • Brak – minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

Symbole obszarów zastosowań:

 • 3 – ochrona przed cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów),
 • 4 – ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm),
 • 5 – ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm),
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak ogólnego stosowania – nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym, słonecznym i widzialnym.

Znakowanie szybek ochronnych

Oznaczenie szybek musi zawierać:numer identyfikacyjny producenta, numer kodowy filtra i stopień ochrony, klasa optyczna, symbole wytrzymałości mechanicznej, symbole dodatkowych cech ochronnych.

Numer kodowy filtra:

 • 2 – filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
 • 3 – filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
 • 4 – filtr chroniący przed podczerwienią (IR),
 • 5 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez wymagań w podczerwieni,
 • 6 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dla podczerwieni,
 • brak – szybka nie pełni roli filtrującej (nie dotyczy filtrów spawalniczych).

Symbole klasy optycznej:

 • 1 – +/- 0,06 dioptrii – do pracy ciągłej,
 • 2 – +/- 0,12 dioptrii – pracy nieregularnej, z przerwami,
 • 3 – +/- 0,25 dioptrii – praca rzadka (nie nadające się do długiego użytku).

Symbole wytrzymałości mechanicznej:

 • S – podwyższona energia uderzenia
 • F – niska energia uderzenia (stosowany do wszystkich środków ochrony oczu)
 • B – średnia energia uderzenia ( stosowany tylko do gogli i osłon twarzy)
 • A – wysoka energia uderzenia (stosowany tylko do osłon twarzy)
 • Brak – minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

Symbole dodatkowych cech ochronnych:

 • K – odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu,
 • N – odporność na zamglenie (zaparowanie),
 • R – zwiększony współczynnik odbicia światła,
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak – nie posiada dodatkowych w/w cech ochronnych.

Znakowanie filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Istnieje 10 oznaczeń filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym oraz 5 oznaczeń filtrów laserowych i ich opraw stosowanych do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych. Podstawą ich oznaczania jest gęstość mocy i gęstość energii promieniowania laserów o pracy ciągłej, impulsowych, z modulacją dobroci i z synchronizacją modu.

Znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy

Siatkowe osłony twarzy przeznaczone do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym są oznaczane dodatkowo symbolem “G”.

Znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych

Oznaczenie tarcz spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175), oznaczenie symbolem “W”( jedynie w przypadku gdy tarcze zachowują swoje wymiary po zanurzeniu w wodzie)

Oznaczenie przyłbic spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy której wymagania wyrób spełnia, symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości, symbol “8” ( jedynie w przypadku osłony chroniącej przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym).

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!