Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jakie są aktualne normy prawne dotyczące odzieży ochronnej na stanowisku pracy?

Aktualne normy prawne dotyczące odzieży ochronnej na stanowisku pracy

 • EN 342 – Odzież ochronna – Zestaw odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

 • EN 343 – Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem

 • EN 469 Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej.

 • EN 1149-5 – Odzież ochronna – Właściwości elekrtostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

 • EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB6 odzieży)

 • EN 14605 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

 • EN ISO 11611 – Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

 • EN ISO 11612 – Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem

 • EN ISO 13688 – Odzież ochronna – Wymagania ogólne

 • EN ISO 14116 – Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia

 • EN ISO 20471 – Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania

 • IEC 61482-2 – Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Część 1-2: Metody badań. Metoda 2: Określenie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza)

ODZIEŻ OCHRONNA KWASOODPORNA

EN 340, EN 13034 – Odzież jest odporna na tarcie klasa 6, rozdzieranie klasa 3, wypychanie klasa 6, dzięki czemu w skuteczny sposób chroni przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami, typ 6, kategoria II. Wykorzystuje się ją w środowisku, w którym istnieje ryzyko kontaktu z substancjami żrącymi np. przemysł samochodowy, farmaceutyczny.

ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA

EN 340, EN 1149-1, EN 1149-1, EN 1149-5 – Dzięki swojej strukturze, odzież chroni przed powstawaniem wyładowania iskrowego mogącego spowodować zapłon mieszanki wybuchowej, umożliwiając odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Wykorzystuje się ją w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 przy występowaniu mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości II A i II B oraz w przemyśle elektronicznym.

ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA I KWASOODPORNA

EN 340, EN 1149-1, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034 -Struktura odzieży umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych oraz krótkotrwałym kontaktem z rozcieńczonymi kwasami i zasadami, typ 6, kategoria II.

ODZIEŻ OCHRONNA CIEPŁOCHRONNA

EN 340, ENV 342 – Odzież powinna chronić przed zimnem, opadami atmosferycznymi i wiatrem podczas pracy na zewnątrz dzięki zastosowaniu tkaniny wierzchniej-wodoodpornej o niskiej przepuszczalności powietrza, jak i wkładu ocieplającego.

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY

EN 340, EN 470-1 – Odzież chroni przed możliwością zapalenia się oraz poparzenia od iskier i rozprysków rozgrzanego metalu dzięki wykonaniu jej z tkaniny z wykończeniem Proban i nici niepalnych do szwów na zewnątrz wyrobu. Wykorzystywana do prac spawalniczych wykonywanych w pozycji stojącej lub kucznej w pomieszczeniach zamkniętych prze cały rok jak i na zewnątrz w porze letniej.

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I PRACOWNIKÓW W ZAWODACH POKREWNYCH

EN 340, EN ISO 11611 – Dzięki wykonaniu odzieży z tkaniny trudnopalnej i nici niepalnych do szwów, ubranie chroni przed rozpryskami stopionego metalu, krótkim kontaktem z płomieniami, promieniowaniem cieplnym podczas spawania łukowego, oraz minimalizuje porażenie prądem.

ODZIEŻ OCHRONNA OSTRZEGAWCZA

EN 471 – Wykonana jest z materiału o wyróżniającej się i intensywnej barwie oraz elementów odblaskowych.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!