Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jakie są przeciwwskazania do stosowania sprzętu filtrującopochłaniającego?

Nie wolno stosować filtrującopochłaniającego sprzętu ochrony układu oddechowego, gdy:

 • w atmosferze środowiska pracy występuje niedobór tlenu ( poniżej 17% obj.)
 • substancje niebezpieczne, w postaci gazów lub par, nie posiadają charakterystycznego zapachu i/lub smaku albo stężenie, przy którym są wyczuwalne, jest większe od wartości NDS;
 • prace prowadzone są w małych nieprzewietrzalnych pomieszczeniach
 • stężenie substancji niebezpiecznych w postaci aerozoli w powietrzu stanowiska pracy jest tak duże, że sprzęt nie gwarantuje bezpiecznego użytkowania;
 • stężenie par i gazów w atmosferze środowiska pracy jest większe niż 1 % obj.;
 • występują niezidentyfikowane substancje chemiczne;
 • w atmosferze środowiska pracy występują ekstremalne warunki temperaturowe;
 • użytkownicy „szczelnie dopasowanego” sprzętu filtrującopochłaniającego posiadają zarost ub nietypową, zdeformowaną twarz.

Celem odpowiedniego dobrania maski filtrującej jest zapewnienie użytkownikowi efektywnej pracę w warunkach zapylenia i wysiłku fizycznego. Każda z masek posiada swoją specyfikację:

 • skuteczność filtracyjna – określona normą, której wszyscy producenci muszą przestrzegać.

          Klasa filtracji Max stężenie Skuteczność rodzaj

          zanieczyszczeń filtracji areozolu

        P1 4 X NDS 80 % pył, dym, mgła

       P2 10 X NDS 94 % pył, dym, mgła

       P3 30 X NDS 99 % pył, dym, mgła

Półmaski klas: Zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001, P1, P2, P3 badane są za pomocą aerozolu chlorku sodu i mgły oleju parafinowego. Przejście przez półmaski tego testu przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań świadczy o wysokiej jakości produktu.

 • Typowe zastosowanie:
 • Półmasek klasy P1- przemysł rolniczy, spożywczy, kamieniołomy, cementownie, budownictwo, obróbka drewna miękkiego
 • Półmasek klasy P2 – przemysł górniczy, chemiczny, stoczniowy, hutniczy, obróbka drewna twardego
 • Półmasek klasy P3 – procesy spawania i lutowania
 • Pyłochłonność:
Maska powinna wchłaniać relatywnie więcej pyłu przy mniejszym wzroście oporów oddechu.
 • Komfort użytkowania: Zależny m.in. od jakości użytych materiałów filtracyjnych, kultury stosowanej technologii, sposobu pakowania wyrobu i łatwości jego przenoszenia.
 • Dopasowanie do twarzy użytkownika: Istotny jest przy tym dobry docisk zacisku nosowego oraz przyleganie powierzchni stykającej się z twarzą. Nie doszczelnienie półmaski prowadzi do utraty jej skuteczności filtracyjnej.
 • Opory wydechu: Zależne są od koncentracji dwutlenku węgla oraz pary wodnej pomiędzy czaszą półmaski a twarzą (tzw. przestrzeń martwa). Wchłanianie dwutlenku węgla można zredukować poprzez zmniejszenie przestrzeni martwej oraz zastosowanie zaworu wydechowego, który przyspiesza w niej cyrkulację gazów.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X