Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jakie wymagania musi spełniać odzież robocza spawacza?

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczą go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz poinformują go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Przepisy dotyczące wymagań odzieży ochronnej stosowanej przez osoby zatrudnione do spawania znajdują się w normie PN – EN 470-1 – Ochrona dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne – Wymagania.

Odzież dla spawacza powinna spełniać wymagania normy PN-EN 470-1 – Ochrona dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne – Wymagania. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla spawacza nie wystarczy, że tkanina, z której uszyte będzie ubranie, została przeznaczona do prac spawalniczych.

Odzież o specjalnych parametrach technicznych

Normy EN

Norma ma za zadanie ustalenie minimalnego wymagania elektrostatycznego i metody prób dla odzieży ochronnej, która rozprasza elektryczność statyczną, w celu uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie będą wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, które jest wzbogacone o tlen. Metoda badań nie jest możliwa do zastosowania dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie posiada zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X