Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Jakie występują klasy ochronne pochłaniaczy?

Na sprzęt pochłaniający składają się pochłaniacze kompletowane z częściami twarzowymi lub półmaski pochłaniające i stosowane są, gdy występują zanieczyszczenia środowiska w postaci par lub gazów.

Skuteczność sprzętu pochłaniającego zależy od rodzaju zastosowanej części twarzowej. W tym zakresie dla różnych pochłaniaczy stosuje się różne masy chłonne, wiążące znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia na zasadzie adsorpcji, chemisorpcji lub katalizy.

Zgodnie z przepisami normy EN 14387:2004 możemy wyróżnić typy i klasy elementów pochłaniających, którym przypisujemy poszczególne symbole literowe oraz barwy etykiety w następujący sposób:

 • typ oznaczony literą A oraz barwą brązową – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C;
 • typ oznaczony literą AX oraz barwą brązową – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia poniżej 65°C;
 • typ oznaczony literą B oraz barwą szarą – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla;
 • typ oznaczony literą E oraz barwą żółtą – przeznaczony do ochrony przed dwutlenkiem siarki oraz innymi określonymi przez producenta parami i gazami kwaśnymi;
 • typ oznaczony literą K oraz barwą zieloną – przeznaczony do ochrony przed amoniakiem oraz określonymi przez producenta organicznymi pochodnymi amoniaku;
 • typ oznaczony symbolem SX oraz barwą fioletową – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez producenta substancjami, tzw. pochłaniacz specjalny.

W zakresie elementów filtropochłaniających wyróżniamy:

 • typ oznaczony NO-P3 oraz barwami niebieską i białą – przeznaczony do ochrony przed tlenkami azotu;
 • typ oznaczony Hg-P3 oraz barwami czerwoną i białą – przeznaczony do ochrony przed rtęcią.

Ponadto wszystkie elementy pochłaniające dzielimy na klasy ochronne(1,2,3):

 • elementy pochłaniające o niskiej pojemności sorpcyjnej dotyczące gazów lub par o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%;

 • elementy pochłaniające o średniej pojemności sorpcyjnejdotyczące gazów lub par o objętościowym stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%;

 • elementy pochłaniające o wysokiej pojemności sorpcyjnej, dotyczące gazów lub par o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1% .

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X