Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Klasyfikacja odzieży ochronnej

Odzież ochronna gazoszczelna

Skutecznej ochronie przed chemikaliami w formie gazów służą ubrania gazoszczelne ( kombinezon z butami, zapinanego gazoszczelnym zamkiem błyskawicznym oraz rękawic przytwierdzonych do rękawów kombinezonu specjalnymi, szczelnymi obejmami) w połączeniu z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego,

Zgodnie z normą EN 943-1 dwa typy odzieży gazoszczelnej:

  • typ 1 – odzież zabezpieczająca cały organizm, posiadająca cechy gazoszczelności – spełniająca wymagania testu szczelności wg EN 464,

  • typ 1a – odzież z aparatem powietrznym noszonym wewnątrz kombinezonu

  • typ 1b – odzież z aparatem powietrznym noszonym na zewnątrz kombinezonu

  • typ 1c – odzież z zasilaniem w powietrze do oddychania dostarczanym z zewnętrznej linii sprężonego powietrza;

  • typ 2 – odzież zabezpieczająca cały organizm, nie spełniająca wymagań testu szczelności wg EN 464, w której zabezpieczenie przed wnikaniem niebezpiecznych substancji realizowane jest poprzez nadciśnienie wewnątrz kombinezonu.

Odzież chroniąca przed pyłami (odzież pyłoszczelna)

Wskazaną wyżej odzież stosuje się w przypadkach gdy pracownik ma kontakt z pyłem nietoksycznymi. Ten rodzaj odzieży tworzony jest z tkanin o specjalnych splotach, charakteryzujący się wystarczającą pyłoszczelnością przy jednoczesnej możliwości przepuszczania powietrza w ograniczonym zakresie, najczęściej wytwarzana z włókniny polipropylenowej powlekanej typu Tyvek. Odzież pyłoszczelną zaliczamy do 5 typu odzieży chemoochronnej

Warto przy tym wspomnieć, w przypadku ochrony przed działaniami pyłów toksycznych, odzież powinna spełniać wskazania zawarte w normie EN 13982-1.

Odzież chroniąca przed chemikaliami w stanie ciekłym

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą – typ 6 – wykonana z tkanin i włókien impregnowanych; chroni przed krótkotrwałym i mało intensywnym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi. Parametrem charakteryzującym ten rodzaj odzieży ochronnej jest wskaźnik niezwilżalności i wskaźnik przesiąkliwości.

Odzież chroniąca przed rozpyloną cieczą – typ 4 – wykonana z materiałów powlekanych tworzywami sztucznymi dzięki czemu jest niezwykle szczelna na przesiąkanie rozpylonych cieczy.

Odzież chroniąca przed strumieniem cieczy – typ 3 – wykonana z materiałów powlekanych tworzywami sztucznymi z tym zastrzeżeniem, ze powinny one być specjalnie dopasowane do zminimalizowania ryzyka przecieku pod wpływem natrysku cieczą pod ciśnieniem .

Dobór odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi

Niezbędną czynnością jest próba podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn zagrożenia, gdy to nie daje efektu stosuje się odzież chemoochronną jak i inne ŚOI.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja substancji chemicznej, jego rodzaju czy postaci występowania, dzięki czemu będziemy mogli dokonać wyboru typu ubrania wg w/w norm CE (typ od 1 do 6).

Następnie warto mieć na uwadze inne zagrożenia tj. wysoka temperatura, gorące odpryski, atmosfera wybuchowa, promieniowanie albo ostre krawędzie. Należy pamiętać także o intensywność działania substancji chemicznej dzięki czemu będziemy w stanie zakwalifikować odzież odpowiednio do typu 6, 4 lub 3 wg w/w norm CE. oraz o określeniu stężenia i toksyczność substancji chemicznej oraz parametrze związanym z czasem przebicia.

Własności chemoochronne odzieży będą zachowane jedynie w przypadku odpowiedniego dobrania ich pod kontem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych. Pamiętaj o pozostałym sprzęcie chroniącym przed chemikaliami- ochrona dróg oddechowych, rękawice chemooodporne, osłony twarzy i oczu czy o tzw. częściowej ochronie ciała np. płaszcze laboratoryjne, fartuchy przednie, rękawy ochronne, spodnie „ogrodniczki”, kaptury. (Oznaczenie dodatkowe “PB”).

Bezpieczny czas pracy w odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi

Podczas pracy w szczelnej odzieży ochronnej wydzielane jest przez organizm pracownika ciepło, które przez brak możliwości przekazania go w całości do otoczenia powoduje jego kumulację pod barierą ochronną prowadzące do wzrostu temperatury ciała człowieka a intensywne wydzielanie potu powoduje wzrost wilgotności mikroklimatu pod odzieżą. Obciąża to organizm pracownika a w szczególności jego układ sercowo naczyniowy.W związku z tym konieczna jest odpowiednia organizacja pracy uwzględniająca przerwy konieczne dla odnowy organizmu.W celu zmniejszenia dyskomfortu pracy w barierowej odzieży ochronnej należy stosować pod nią specjalną bieliznę podbarierową wykonaną z dzianin dwuwarstwowych. Bezpośrednio na bieliznę należy wkładać odzież ochronną.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!