Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Podstawowe normy dotyczące hełmów ochronnych

Zagrożenia spowodowane spadającymi przedmiotami a także uderzenia głową o wystające elementy konstrukcyjne lub o przemieszczające się obiekty mogą być przyczyną obrażeń skóry głowy, kości czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Urazy głowy są na 3 miejscu częstotliwości urazów, a około 12 % zgłoszonych wypadków na stanowisku pracy to właśnie urazy głowy. Aż 28% śmiertelnych wypadków spowodowanych jest urazami głowy.

Stosowanie hełmów ochronnych może uchronić przed w/w zagrożeniami. W potocznym nazewnictwie stosuje się określenia “kaski ochronne” czy kaski budowlane. Nie jest to jednak zgodne z nomenklaturą stosowaną w normach.
Hełmy w zależności od konstrukcji mogą dodatkowo chronić przed porażeniem prądem elektrycznym, wysoką temperaturą czy odpryskami stopionego metalu

Podstawowe normy dotyczące hełmów ochronnych:

 • EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne – norma określa parametry techniczne a także wymagania fizyczne, metody badań i wymagania, które dotyczą znakowania hełmów ochronnych stosowanych dla przemysłu. Ustalone są wymagania obowiązkowe i dodatkowe.

 

 • EN 812 – Przemysłowe hełmy lekkie – norma ta określa wymagania fizyczne, metody badań i parametry techniczne, które dotyczą oznakowania hełmów lekkich, stosowanych w przemyśle i chroniących przed uderzeniami. Nie chronią one przed skutkami uderzeń, upadkiem przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami. Chronią tylko przed uderzeniem głową w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować powierzchniowe rany lub rozdarcie skóry.

Budowa przemysłowych hełmów ochronnych

Przemysłowe hełmy ochronne mogą różnić się konstrukcją w zależności od ich przeznaczenia. Można wyszczególnić wspólne podstawowe elementy niezależnie od tych różnic .

 • skorupa – Jest to zewnętrzna część hełmu, która nadaje kształt. Podstawowe zadanie skorupy to przejęcie uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii oraz przekazanie pozostałej części energii na więźbę. Drugim zadaniem jest ochrona głowy przed przedmiotami o ostrych kształtach. Skorupa może być wyposażona w otwory wentylacyjne, rondo, rynienkę, daszek, uchwyty do mocowania nauszników przeciwhałasowych lub osłony twarzy. Obecnie do produkcji skorup wykorzystywane są tworzywa termoplastyczne (polietylen, ABS) lub laminaty duroplastyczne (żywica fenolowa z włóknem tekstylnym, żywica poliestrowa z włóknem szklanym).

 • więźba – składa się na wewnętrzną część hełmu, przymocowana jest do skorupy i styka się bezpośrednio z głową użytkownika. Za zadanie ma amortyzowanie uderzenia, które przyjęte jest przez skorupę. Dodatkowo ma na celu rozłożenie działających sił na możliwie największą powierzchnię górnej części głowy. Pasy nośne więźby są najczęściej wykonywane z tkanych taśm poliamidowych lub poliestrowych.

 • pas główny – obejmuje głowę użytkownika na wysokości czoła oraz u podstawy czaszki. Umożliwia stabilne osadzenie hełmu na głowie w powiązaniu z więźbą. Na wewnętrznej stronie pasa głównego umiejscowiony jest mocowany potnik, który ma za zadanie wchłanianie potu z czoła. Może być zamontowany do pasa głównego pasek podbródkowy. Zabezpiecza on dodatkowo przed spadaniem hełmu z głowy. Obwód pasa głównego jest regulowany i może być dostosowywany do obwodu głowy poprzez pokrętło lub skokowo poprzez zaczepy.

Przykłady wykonania skorup i więźb.

Skorupa prosta bez rynienki

Skorupa prosta z rynienką

Hełm z obniżoną częścią potyliczną

Hełm z poszerzonym obrzeżem

Hełm z więźbą tekstylną czteropunktową

Hełm z więźbą tekstylną sześciopunktową

Hełm z więźbą sześciopunktową z polietylenu

 

Oznakowanie hełmów ochronnych


Na każdym hełmie ochronnym zgodnie z przepisami normy
EN 397 zaznaczone są: data produkcji, skrót rodzaju zastosowanego tworzywa, typ, rozmiar i znak spełnienia dodatkowych wymogów technicznych bezpieczeństwa.

Objaśnienia stosowanych skrótów materiałów:

 • termoplastyczne materiały skorupy:
  ABS – kopolimer akrylo-nitrylowo-butadlenowo-styrenowy
  PC – poliwęglan
  PE – polietylen
  PA – poliamid

 • durooplastyczne materiały skorupy:
  UP-GF – poliester wzmacniany włóknem szklanym
  PF-SF – żywica fenolowa z włóknem tekstylnym

Objaśnienie skrótów dotyczących wymagań dodatkowych:

 • -20°C – hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze
 • -30°C – do stosowania w podanej niskiej temperaturze, przykładowo w chłodniach,
 • +150°C – hełm do stosowania przy pracach w podanej wysokiej temperaturze np. wielki piec.
 • 440V AC – powinien ochronić użytkownika przed krótko trwającym, niezamierzonym kontaktem z przewodami pod napięciem. Do 440V prądu zmiennego.
 • MM – hełm odporny na odpryski ciekłego metalu, np. w odlewnictwie,
 • LD –  hełm odporny na deformację boczną,
 • F – hełm w wersji dla pracowników leśnych.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!