Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Potrzebujesz przyłbicy? Wybierz przyłbice spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100

Opis:

Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100:

• Nadaje się do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13.

 •Stała ochrona oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR (odpowiada zaciemnieniu 13), bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony lub uległ awarii.

• Łatwość w użytkowaniu i konserwacji.

• Ma siedem różnych stopni zaciemnienia, podzielonych na dwie grupy 5, 8 i 9­13.

• Posiada pięć stopni czułości sensorów w celu zapewnienia wykrywania łuku spawalniczego.

• Można zablokować stały stopień zaciemnienia lub stopień zaciemnienia 3.

 • Dobra widoczność przy zaciemnieniu 3 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu.

• Automatyczny filtr spawalniczy jest wyposażony w trzy sensory światła.

• Ma wiele możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego w celu zapewnienia najlepszych warunków pracy.

• Może być stosowana z półmaskami 3M przeznaczonymi do ochrony spawacza (3M 9925, 3M 9928).

• Automatyczne filtry wyposażone są w dodatkowe źródło zasilania baterię słoneczną (wyjątek: Speedglas 9100XX)

Dopuszczenia:

Przyłbica Speedglas 9100 spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa, które są zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686EEC. Jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN 175, EN 166,EN 169 i EN 379.

Przyłbica została przebadana na etapie projektowania przez DIN Certco Prüf und Zertifierungszentrum (jednostka notyfikowana 0196)

Normy:

Speedglas 9100 Norma: Klasa:

Automatyczny filtr spawalniczy EN 379 1/1/1/2

Zewnętrzne szybki ochronne EN 166 1BT

Wewnętrzne szybki ochronne EN 166 1S

Przyłbica spawalnicza EN 175 B

Automatyczny filtr spawalniczy:

  • EN 379:2003- Ochrona indywidualna oczu – Automatyczne filtry spawalnicze

Szybki ochronne. Przezroczyste szkła ochronne

  • EN 166:2001  Ochrona indywidualna oczu – Wymagania

Przyłbica spawalnicza

  • EN 175:1997- Ochrona indywidualna oczu – Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i procesów pokrewnych

Klasa optyczna

EN 166- 1 klasa optyczna

EN 379

1/2/2/3 Poz.1 klasa optyczna

1/2/2/3 Poz.2 klasa rozproszenie światła

1/2/2/3 Poz.3 klasa odchylenia, współczynnik światła

1/2/2/3 Poz.4 Klasa zależności współ. Przepuszczania światła od kąta

Wytrzymałość mechaniczna

EN 166, EN 175

Nr symbolu minimalna odporność

S podwyższona odporność

F Wytrzym. na uderz. o niskiej energii (45 m/s)

B Wytrzym. na uderz. o średniej energii (120 m/s)

T Badanie w ekstremalnych temperaturach (­5°C i +55°C)

Dodatkowe normy:

EN 169:2002

Ochrona indywidualna – filtry optyczne do spawania i

procesów pokrewnych – Współczynniki przepuszczania i zalecenia użytkowania.

EN 61000­6­3:2001

 Zgodność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6­3:

Wymagania ogólne – Normy emisji w środowiskach mieszkalnych,

handlowych i lekko uprzemysłowionych.

EN 61000­6­2:2001

 Zgodność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6­2:

Wymagania ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.

Materiały:

Szybki ochronne: poliwęglan

Plastics: PPA, PA, PP, TPE i PE

Filtr optyczny: elementy LC, szkło, folia polaryzująca

Electronics: płytka drukowana

Baterie: litowe 3V Typ CR2032

Instrukcja obsługi:

Aby włączyć filtr automatyczny naciśnij przycisk SHADE/ON. Filtr wyłączy się automatycznie po godzinie braku aktywności.

Wybór stopnia zaciemnienia:

Filtr wyposażony jest w  siedem różnych stopni zaciemnienia, które podzielone są na dwie grupy 5, 8 i 9-13. Aby sprawdzić aktualny stopień  zaciemnienia naciśnij na chwilę przycisk SHADE/ON. W celu wyboru innego stopnia zaciemnienia naciśnij na chwilę przycisk SHADE/ON wtedy,

gdy migocze dioda LED, a następnie naciskaj ten przycisk dotąd, aż

zacznie migać dioda LED pod żądanym stopniem zaciemnienia. Przełączenie się między dwoma grupami zaciemnienia 5, 8 i 9 ­13 przytrzymaj przycisk SHADE/ON przez 2 sekundy.

W czasie spawania wszystkimi metodami należy obserwować łuk spawalniczy

przez filtr stosując właściwy stopień zaciemnienia.

Sensitivity ­ czułość sensorów światła może być regulowana tak, aby dostosować reakcje filtra do różnych metod i miejsca spawania. Ustawienie czułości sprawdzić można naciskając na chwilę przycisk SENS. Inną czułość wybiera się naciskając ponownie przycisk SENS, aż zacznie migać LED przy żądanej czułości.

Zablokowany filtr z zaciem. 3 na stałe. Stosowana do szlifowania.

Pozycja 1 Najmniejsza czułość sensorów. Stosowana gdy światło łuku spawalniczego pracujących w pobliżu spawaczy zaciemnia filtr.

Pozycja 2 Pozycja normalna. Odpowiednia dla większości metod spawania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Pozycja 3 Pozycja do spawania niskim natężeniem prądu lub bardzo stabilnym łukiem spawalniczym (np. TIG)

Pozycja 4 Pozycja do spawania bardzo niskim natężeniem prądu, spawanie metodą TIG inwertorami.

Pozycja 5 Najwyższa czułość sensorów. Stosowana przy spawaniu TIG gdy łuk może być częściowo przysłonięty.

Zablokowany wybrany stopień zaciemnienia. Filtr działa jak konwencjonalny filtr spawalniczy

Pozycja zablokowane zaciemnienie 3

Ustawienie filtra stosuje się przy szlifowaniu lub innych pracach niespawalniczych. Gdy filtr jest zablokowany w tej pozycji (zaciem. 3) dioda LED pod tym symbolem błyska co 8 sek. Filtr musi być odblokowany przed rozpoczęciem spawania przez wybranie odpowiedniego poziomu czułości. Kiedy filtr wyłączy się to automatycznie odblokuje się z tego ustawienia

Pozycja 1-5

Gdy automatyczny filtr nie zaciemni się w czasie zajarzania łuku, trzeba zmieniać poziom czułości, aż filtr zaciemni się w sposób niezawodny. Czułość sensorów może być za duża, dzieje się to, gdy filtr pozostaje zaciemniony po zakończeniu spawania pod wpływem otaczającego oświetlenia. W tym przypadku trzeba obniżyć poziom czułości sensorów do pozycji, w której filtr zaciemnia i rozjaśnia się w sposób niezawodny

Pozycja zablokowane zaciemnienie

Kiedy filtr ma zblokowany stopień zaciemnienia, po wyłączeniu się filtra (1 godz. braku aktywności) automatycznie odblokuje się z tego ustawienia – czułość ustawi się na poz 2.

Funkcja DELAY ­ opóźnienie ­ Sterowanie szybkością rozjaśniania się filtra po zakończeniu spawania w zależności od metody spawania i natężenia prądu. Patrz tabela.

Uwaga: Funkcje “Czułość” i “Opóźnienie” wykorzystują te same diody LED na panelu sterowania filtrem.

Funkcja ułatwiająca spawanie punktowe

Funkcja ma zmniejszyć zmęczenie oczu spawacza spowodowane częstymi, szybkimi i dużymi zmianami zaciemnienia filtra spawalniczego w czasie spawania punktowego. Funkcja ta używa stopnia zaciemnienia 5 (zamiast standardowo 3) w czasie rozjaśniania się filtra. Jeżeli łuk nie zostanie zajarzony w czasie 2 sek. to filtr powróci do zaciemnienia 3 w czasie rozjaśniania się.

Wskaźnik zużycia baterii

Baterie należy wymienić, gdy błyska LED – wskaźnik zużycia baterii albo w przypadku, gdy diody LED nie błyskają, gdy naciskamy przycisk pod nimi.

Uwaga!- Błyskające źródła światła (np. światła alarmowe) mogą spowodować zaciemnienie – rozjaśnianie się filtra z tą samą częstotliwością, co błyski światła bez zajarzenia łuku spawalniczego.

Ograniczenia zastosowania

Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 nie jest odpowiednia do spawania i cięcia laserowego. Przyłbica Speedglas 9100 nadaje się do spawania we wszystkich pozycjach z wyjątkiem spawania/cięcia w pozycji pułapowej dużym natężeniem prądu ze względu na ryzyko uszkodzenia dużymi kroplami roztopionego metalu.

Części zamienne i akcesoria:

Nr katalogowy

Części zamienne; opis

50 00 05 SPEEDGLAS 9100V automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13

50 00 15 SPEEDGLAS 9100X automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13

50 00 25 SPEEDGLAS 9100XX automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13

50 11 90 SPEEDGLAS 9100 przyłbica bez nagłowia

50 18 90 SPEEDGLAS 9100 SideWindows przyłbica bez nagłowia

52 20 00 SPEEDGLAS 9100 srebrna osłona przyłbicy

53 30 00 SPEEDGLAS 9100 nagłowie ze śrubami mocującymi

53 60 00 SPEEDGLAS 9100 mechanizm obrotowy nagłowia, lewy i prawy

53 10 00 SPEEDGLAS 9100 szufladki na baterie opakowanie 2szt.

53 61 00 SPEEDGLAS 9100 przednia część nagłowia

53 62 00 SPEEDGLAS 9100 tylna część nagłowia

Części zużywające się

52 60 00 SPEEDGLAS 9100 zew. Szybka ochronna standardowe opak. 10 szt.

52 70 00 SPEEDGLAS 9100 zew. Szybka ochronna odporna na zarysowanie opak. 10 szt.

52 70 70 SPEEDGLAS 9100 zew. Szybka ochronna odporna na wys. Temp. opak. 10 szt.

16 80 15 SPEEDGLAS 9100 zew. Opaska p. potna opak. 3 szt.

52 80 05 SPEEDGLAS 9100V wew. Szybka ochronna opak. 5 szt. Oznaczenie 117×50

52 80 15 SPEEDGLAS 9100X wew. Szybka ochronna opak. 5 szt. Oznaczenie 117×61

52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX wew. Szybka ochronna opak. 5 szt. Oznaczenie 117×77

42 20 00 baterie opak. 2 szt.

Akcesoria:

16 90 05 SPEEDGLAS 9100 dodatkowa osłona głowy z TecaWeld

16 90 10 SPEEDGLAS 9100 dodatkowa osłona szyi i uszu z TecaWeld

16 91 00 kaptur spawalniczy z TecaWeld

53 20 15 SPEEDGLAS 9100 zasłonki SideWindows

17 10 20 Szkło powiększające 1.0

17 10 21 Szkło powiększające 1.5

17 10 22 Szkło powiększające 2.0

17 10 23 Szkło powiększające 2.5

Specyfikacja techniczna

Waga

Przyłbica z SideWindows (ze srebrną osłoną) 265 g

Przyłbica bez SideWindows (ze srebrną osłoną) 240 g

Nagłowie 120g

Speedglas 9100V filtr spawalniczy 150g

Speedglas 9100X filtr spawalniczy 160g

Speedglas 9100XX filtr spawalniczy 185g

Pole widzenia

Speedglas 9100V filtr spawalniczy 45x93mm

Speedglas 9100X filtr spawalniczy 54x107mm

Speedglas 9100XX filtr spawalniczy 73x107mm

Czas zaciemnienia 0,1 ms (+23 C)

Czas rozjaśnienia- patrz tabela czasów rozjaśniania się

Ochrona UV/ IR stała odpowiadająca zaciemnieniu 13

Zaciemnienie przed spawaniem- zaciemnienie 3

Zaciemnienie w czasie spawania- zaciemnienie 5,8,9-13

Zaciemnienie w przypadku braku zasilania/ uszkodzenia filtra- zaciemnienie 5

Rodzaj baterii- 2x CR2032 (litowe 3 Volt)

Żywotność baterii:

Speedglas 9100V filtr spawalniczy 2800h

Speedglas 9100X filtr spawalniczy 2500h

Speedglas 9100XX filtr spawalniczy 2000h

Zakres temperatur pracy – od -5C do +55C

Rozmiar nagłowia- 50-64

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!