Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Rodzaje hełmów ochronnych

Rodzaje hełmów ochronnych

Hełmy ochronne są specjalnie projektowane dla określonych stanowisk pracy. Wykorzystując specyficzne właściwości materiałów, z których są wykonane oraz ich cechy konstrukcyjne.


Najczęściej spotykamy poniższe rodzaje hełmów ochronnych:

 • hełmy budowlane i przemysłowe
 • hełmy do pracy na wysokości
 • hełmy dla kanalarzy
 • hełmy dla górników
 • hełmy dla leśników
 • hełmy dla elektromonterów
 • hełmy dla hutników

EN397 Ochronne hełmy przemysłowe


Norma określająca wymogi, które są związane ze specyfikacją techniczną. Dotyczą również sposobu znakowania
przemysłowych hełmów ochronnych. W normie zawarte są przepisy konstrukcyjne, wymagania obowiązkowe, a
także dodatkowe, związane z właściwościami ochronnymi.

Norma wskazująca wymogi związane z parametrami ochronnymi, metodami badań, jak i również z wymogami pochodzącymi z obszaru znakowania lekkich hełmów przemysłowych. Celem ich jest ochrona użytkowników przed
uderzeniami głowy w twarde lub nieruchome przedmioty z siłą mogącą spowodować rozdarcie skóry bądź
inne powierzchniowe rany. W większości przypadków zakres użytkowania ogranicza się do wnętrz obiektów.
Lekkie hełmy nie mogą być wykorzystywane do ochrony przed skutkami uderzeń czy też upadków różnego rodzaju przedmiotów. Nie można ich wykorzystywać w ochronie przed poruszającymi się lub zawieszonymi ładunkami. Są to artykuły BHP, których nie wolno mylić z przemysłowymi hełmami ochronnymi, które są objęte normą EN 397.

Hełmy  ochronne

Na wielu stanowiskach pracy jak np. górnictwo, energetyka,  budownictwo czy leśnictwo wytwarza się zagrożenia dla głowy pracownika. Do  najpoważniejszych   z tych zagrożeń należą urazy mechaniczne. Grupa poniżej opisanych przemysłowych hełmów ochronnych, będzie dobrym środkiem ochrony dla pracownika. Głównym zadaniem hełmów jest zabezpieczenie  głowy użytkownika przed:

 • Uderzeniami, które pochodzą od spadających przedmiotów

 • uderzeniami  o nieruchome niebezpieczne obiekty znajdujące się na stanowisku pracy,

 • poprzecznie  działającymi siłami ściskającymi,

 • oraz  dodatkowo przed otwartym płomieniem, odpryskami stopionego metalu, porażeniem  prądem elektrycznym.

Hełmy ochronne, które spełniają wymagania normy PN-EN 397:1997 służyć mogą również jako  konstrukcja bazowa dla innych środków ochrony indywidualnej. Czyli przykładowo do osłon oczu i twarzy, ochronników słuchu, osłon karku.

Hełmy przemysłowe różnią się konstrukcją, w zależności od ich przeznaczenia. Można jednak wskazać na trzy elementy, które są wspólne: skorupę, więźbę oraz pas główny.

Z punktu widzenia elektrostatyki, najważniejszym  elementem hełmu będzie skorupa. Głównym zadaniem skorupy jest przejęcie uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii i przekazanie pozostałej jej części na więźbę. Do produkcji skorup najczęściej stosuje się: polietylen, poliamid, ABS i kompozyty mat  szklanych utwardzanych żywicami syntetycznymi. Główną wadą tych materiałów, przede wszystkim ze względu na właściwości elektrostatyczne takie  jak: wysoka rezystancja, ograniczone możliwości odprowadzenia zgromadzonego  ładunku (sposób mocowania), łatwość wprowadzenia ładunków na powierzchnię  (pocieranie), jest ryzyko powstawania zagrożeń w strefach gdzie występuje atmosfera wybuchowa.

Typy hełmów przemysłowych można podzielić na następujące, w zależności od budowy i oferowanego stopnia  ochrony:

Przemysłowe hełmy lekkie

Ma za zadanie zabezpieczyć  pracownika w przypadku zagrożenia głowy uderzeniem o twarde, nieruchome  przedmioty, które może wywołać powierzchniowe urazy skóry głowy. Spełnia wymagania normy PN-EN 812:2002 i jest przedstawiony na rys. 1.


Rys. 1. Przykładowe konstrukcje przemysłowych hełmów lekkich

Przemysłowe hełmy ochronne

Zabezpiecza pracownika w przypadku, gdy jest on zagrożony przez spadające przedmioty,  które uderzyć mogą w część ciemieniową głowy i spowodować np. poważne  uszkodzenia czaszki, mózgu lub kręgów szyi. Spełnia on wymagania normy PN-EN  397:1997. Przykładowe konstrukcje takich hełmów są przedstawione na rys. 2.


Rys.  2. Przykładowe konstrukcje przemysłowych hełmów ochronnych

Wysokoskuteczne hełmy ochronne 

Ma za zadanie zabezpieczyć pracownika w przypadku występowania zagrożeń uderzenia przez  spadające przedmioty o dużej energii i ostrych krawędziach. Dodatkowo zabezpiecza przed uderzeniami  pozaciemieniową częścią głowy o niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy.  Spełnia on wymagania normy PN-EN 14052: 2006(U). Przykładowe rozwiązanie  jest przedstawione na rys.3.


Rys. 3. Przykładowa konstrukcja wysokoskutecznego hełmu ochronnego

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!