Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Specjalistyczna odzież ochronna przystosowana jest do ochrony przed licznymi zagrożeniami zawodowymi.

Odzież o specjalnych parametrach technicznych

Normy EN

EN ISO 13982-1:2004– Odzież, która chroni przed cząstkami stałymi – Typ 5 ubrań

EN1073-2:2002– Wymagania i metody badań dotyczące odzieży niewentylowanej, która chronić ma przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

Atrybut 1 : (Klasa): Wymagania i metody badań nie wentylowanej odzieży ochronnej, chroniącej przed skażeniami promieniotwórczymi.

EN1149-1:1995– Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Rezystywność powierzchniowa (metody badania i wymagania)

Prezentacja :

Norma ma za zadanie ustalenie minimalnego wymagania elektrostatycznego i metody prób dla odzieży ochronnej, która rozprasza elektryczność statyczną, w celu uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie będą wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, które jest wzbogacone o tlen. Metoda badań nie jest możliwa do zastosowania dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie posiada zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

Atrybut 1 : Rezystywność powierzchniowa

Rezystywność powierzchniowa

EN1149-5:2008– Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania eksploatacyjne

EN13034:2005– Wymagania dotyczące odzieży chroniącej w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)

EN13034:2005+A1:2009– Wymagania dotyczące odzieży chroniącej w zakresie ograniczonym, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)

EN340:1993– Wymagania ogólne dla odzieży

EN340:2003– Wymagania ogólne dla odzieży

EN381-5:1995– Odzież ochronna skierowana dla użytkowników pił łańcuchowych trzymanych w rękach (osłona nóg)

Prezentacja :

Poniższa norma europejska należy do całej serii norm, które dotyczą środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych. Żadne środki ochrony nie zapewniają 100% ochrony przed przecięciem. Jednakże, doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewnią pewien stopień ochrony.

Atrybut 1 : Typ osłon nóg (Typ A / Typ B / Typ C)

Stopień ochrony zabudowy antyprzecięciowej do osłon nóg.

Atrybut 2 : Prędkość łańcucha :Klasa 1 = 20m/s ; Klasa 2 = 24m/s ; Klasa 3 = 28m/s

Prędkość łańcucha

EN465:1995– Odzież ochronna, która chroni przed zagrożeniami chemicznymi : (Typ 4)

Prezentacja :

Norma europejska określa minimalne wymagania kierowane do odzieży chroniącej przed chemikaliami, która jest odporna na przesiąkanie rozpylonych cieczy, wyposażona w szczelne połączenia odporne na działanie rozpylonych cieczy pomiędzy różnymi częściami odzieży. Odzież wyposażona jest również w rękawice i obuwie służące do ochrony użytkownika przed ciekłymi wyrobami chemicznymi. Norma określa wymagania w odniesieniu do właściwości materiałów, które wchodzą w skład odzieży ochronnej i dla wyrobów odzieżowych, w całej swojej rozciągłości.

Atrybut 1 : Połączenia szczelne na opary pomiędzy różnymi częściami ubioru.

EN466:1995– Odzież ochronna chroniąca przed zagrożeniami chemicznymi : (Typ 3)

Prezentacja :

Norma europejska określa minimalne wymagania w stosunku do szczelnej odzieży chroniącej przed chemikaliami. Odzież wyposażona jest w szczelne połączenia, które są odporne na przesiąkanie cieczy pomiędzy różnymi częściami odzieży, wyposażona jest również w rękawice i wysokie obuwie przeznaczone do ochrony użytkownika przed ciekłymi wyrobami chemicznymi.

Atrybut 1 : Połączenia szczelne na opary pomiędzy różnymi częściami ubioru.

EN467:1995– Odzież ochronna chroniąca przed ciekłymi produktami chemicznymi

Prezentacja :

Poniższa norma określa minimalne wymagania w stosunku do artykułów odzieżowych, które chronić mają pewne części ciała przed ciekłymi produktami chemicznymi. Są to przykładowo fartuchy, nałokietniki i kaptury. Norma określa wymagania skierowane do właściwości materiałów wchodzących w skład odzieży ochronnej, ale nie tylko dla kompletnej odzieży chroniącej przed chemikaliami, ale również dla każdego artykułu odzieżowego, który może być noszony oddzielnie z innymi wyrobami.

EN470-1:1995– Odzież ochronna używana do spawania i technik pokrewnych.

Prezentacja :

Norma EN470-1 określa metody badań oraz wymagania ogólne do odzieży ochronnej, która przeznaczona jest dla spawaczy i osób zajmujących się technikami pokrewnymi, w których wystąpić mogą porównywalne zagrożenia. Typ odzieży ma chronić osobę przed drobnymi rozpryskami ciekłych metali, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, oraz przed promieniowaniem ultrafioletowym. Odzież jest przeznaczona do noszenia w sposób nieprzerwany do 8 godzin, w temperaturze otoczenia. Wymagania dodatkowe, które znajdują zastosowanie do niektórych typów specjalnych operacji spawalniczych zostaną ujęte w innych fragmentach niniejszej normy europejskiej.

EN531:1995– Odzież ochronna dla osób pracujących w przemyśle narażonych na działanie czynników gorących

Prezentacja :

Niniejsza norma europejska dotyczy wymagań w stosunku do parametrów i metod badań dla materiałów zastosowanych w odzieży. Dodatkowo podaje zalecenia dotyczące kształtu, kroju odzieży w koniecznych przypadkach. Norma ma zastosowanie do odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w przemyśle, którzy są narażeni na kontakt z gorącem. Odzież składa się z wierzchnich, elastycznych artykułów odzieżowych, przeznaczonych do ochrony niektórych części ciała. Do tych artykułów zalicza się kaptury i getry, jednak bez wszystkich innych środków ochrony głowy, rąk i stóp. Typ odzieży odpowiadający wymaganiom niniejszej normy europejskiej ma chronić pracowników przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i przed co najmniej jednym z typów zagrożeń termicznych. Gorąco może występować pod postacią promieniowania cieplnego, ciepła konwekcyjnego, dużych rozprysków ciekłych metali lub w kombinacji tych zagrożeń.

Atrybut 1 : Ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni

Ograniczone rozprzestrzeniania się ognia

Atrybut 2 : Ciepło konwekcyjne (od Bo do B5)
Ciepło konwekcyjne (od B0 do B5)
Atrybut 3 : Promieniowanie cieplne (od CO do C4)
Atrybut 4 : Odpryski stopionego aluminium (od DO do D3, X = Nie badany)
Atrybut 5 : Ochrona przed odpryskami stopionej surówki ( od E0 do E3, X = nie badany )
Rozpryski stopionej surówki (od E0 do E3, X = nie badany)

EN533:1997– Odzież ochronna chroniąca przed gorącem i/lub płomieniem

Prezentacja :

Norma określa wymagania w stosunku do właściwości materiałów i zestawów materiałowych, które są odporne na ograniczone rozprzestrzenianie się ognia, zastosowanych w odzieży ochronnej. Właściwości są określone za pomocą współczynnika ograniczonego rozprzestrzeniania się ognia przed i po czyszczeniu.

Atrybut 1 : Wskaźnik odporności materiałów (od 1 do 3)

Wskaźnik rozchodzenia się płomienia / Ilość czyszczenia X temperatura

EN13034:1997– Odzież ochronna chroniąca przed zagrożeniami chemicznymi : przenikanie ciekłych produktów chemicznych (Typ 6)

Prezentacja :

Norma europejska określa minimalne wymagania w stosunku do kombinezonów chroniących przed chemikaliami o ograniczonym użytkowaniu i wielokrotnego użycia (typ 6). Norma ta określa dodatkowo minimalne wymagania kierowane do połączeń pomiędzy różnymi częściami odzieży za pomocą zastosowanych badań stwierdzających ograniczenie działania rozpylonych cieczy dla kompletnego kombinezonu. Stanowi to odmianę normy EN468 : 1994.

Dwa podstawowe testy normy pr13034 to testy z normy EN368 (tkaniny) i z normy EN468 (odzież). Norma EN368 nie wystarcza sama do zatwierdzenia tego typu odzieży.

Odzież ta zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi aerozolami, rozpylonymi cieczami i niewielkimi rozpryskami, gdzie potencjalny typ zagrożenia, jak rozpylone ciecze, mgły, jest określony.

UŻYTKOWANIE :

  • Chroniące przed ciekłymi produktami chemicznymi
  • Szczelne na rozpryski.

KOLEJNE BADANIA :

EN368- przepuszczanie cieczy

EN468- przesiąkanie rozpylonych cieczy + Ścieranie, rozdzieranie, rozerwanie.

EN13034:2002– Odzież chroniąca przed chemikaliami : przenikanie ciekłych produktów chemicznych (Typ 6)

Prezentacja :

Poniższa norma europejska określa minimalne wymagania dla kombinezonów chroniących przed chemikaliami, o krótkotrwałym użytkowaniu i wielokrotnego użycia (typ 6). Norma określa również minimalne wymagania dla połączeń pomiędzy różnymi częściami odzieży, za pomocą badań na przepuszczanie rozpylonych cieczy ograniczone do kompletnych kombinezonów, które to badania stanowią odmianę normy EN468 :1994.

Dwa podstawowe badania normy pr13034 stanowią badania z norm EN368 (tkaniny) i z normy EN468 (odzież). Norma EN 368 nie jest wystarczająca do zatwierdzenia tej odzieży.

Odzież ta daje ograniczoną ochronę przed ciekłymi aerozolami, rozpylonymi cieczami i niewielkimi rozpryskami gdzie potencjalny typ zagrożenia jest znany.

Atrybut 1 : Typ 6

EN381-11– Odzież ochronna dla użytkowników pił łańcuchowych trzymanych w rękach (kurtki)

Prezentacja :

Niniejsza norma europejska należy do całej serii norm, które dotyczą środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych. Żadne środki ochrony nie zapewnią 100% ochrony przed przecięciami spowodowanymi przez ręczną pilarkę łańcuchową. Doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.

Atrybut 1 : Klasa (prędkość łańcucha)

Prędkość łańcucha

EN943-1-Odzież ochronna chroniąca przed ciekłymi i gazowymi produktami chemicznymi

Prezentacja :

Norma określa minimalne wymagania dla kombinezonów chroniących przed chemikaliami, wentylowanych/nie wentylowanych; gazoszczelnych(typ 1) i niegazoszczelnych (typ 2) oraz elementy wchodzące w skład całości, takie jak okulary i sprzęt ochrony dróg oddechowych (APR), rękawice i obuwie, które mogą być określone w innych normach.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X