Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Znakowanie sprzętu ochrony oczu i twarzy

Oprawy (ramki) i szybki powinny być znakowane oddzielnie. W przypadku, gdy stanowią one całość to wszystkie wymagane symbole znakowania powinny znajdować się na oprawie (ramce).

Znakowanie szybek ochronnych

Na szybkach i/lub oprawach okularów, gogli, osłon twarzy, przyłbic spawalniczych zawsze musi być umieszczony numer identyfikacyjny producenta., a także w zależności od przeznaczenia:

  • klasa optyczna od 1 do 3 (na klasy optycznej na szybkach zewnętrznych nie umieszcza się znakowania);
  • symbole odporności mechanicznej: “S” – podwyższona odporność, “F” – uderzenie o niskiej energii, “B” – uderzenie o średniej energii, “A” – uderzenie o wysokiej energii;
  • symbol odporności na zamglenie (zaparowanie) – “N“;
  • symbol odporności na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu – “K“;
  • symbol określający ochronę przed stopionym metalem i odporność na przenikanie gorących ciał stałych – “9“.

Znakowanie opraw

Na oprawach szybek i filtrów (z wyłączeniem opraw filtrów laserowych) umieszczone powinny być: numer identyfikacyjny producenta oraz numer normy, jak i również(w zależności od zastosowania) symbole: “A”, “B”, “F”, “S”, i cyfry: od 3 do 9, które określają zakres stosowania do ochrony przed:

  • cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów) – “3“;
  • grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm) – “4“;
  • gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm) – “5“;
  • łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego – “8“;
  • stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych – “9“.

Oprócz tego na oprawie znajdować się może znak certyfikacji (znak “B” lub oznaczenie “CE”), który świadczy o tym, że ochrona spełnia wymagania ujęte w odpowiednich normach polskich i europejskich.

Znakowanie filtrów optycznych

Współczynnik przepuszczania ochronnego filtru optycznego opisany został za pomocą oznaczenia, stanowiącego kombinacje numeru kodowego (od 2 do 6) i stopnia ochrony (zaciemnienia) do 1,2 do 16. Oznaczenie filtrów spawalniczych nie posiada numeru kodowego, lecz tylko stopień ochrony (zaciemnienia) – 23 stopnie w zakresie od 1,2 do 16. Na filtrach chroniących przed: nadfioletem umieszczone są numery kodowe 2 i 3podczerwienią – 4olśnieniem słonecznym bez wymagań w podczerwieni 5, z wymaganiami dla podczerwieni – 6.

przykładowo, oznaczenie “6-3,1”- jest to filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dla podczerwieni, o stopniu ochrony “3,1”.

Filtry optyczne mogą być znakowane podobnie jak szybki ochronne, np. literami “B”, “S”, “K”, “N” i cyframi “1”, “2”, “3”, “9”.

Znakowanie filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Filtry chroniące przed promieniowaniem laserowym są znakowane inaczej niż pozostałe filtry. Gęstość mocy i gęstość energii promieniowania laserów o: pracy ciągłej, impulsowych, z modulacją dobroci i z synchronizacją modu, są podstawą do oznaczania filtrów laserowych i ich opraw (okularów, gogli). Jest 10 oznaczeń filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym (od L1 do L 10) oraz 5 oznaczeń filtrów laserowych i ich opraw stosowanych do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (od R1do R5).

Znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy

Siatkowe osłony twarzy, które przeznaczone są do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym oznaczone zostały dodatkowo symbolem “G”.

Znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych

Znakowanie tarcz spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175). Tarcze, które zachowują stałość swoich wymiarów po zanurzeniu w wodzie oznaczone są symbolem “W”.
Znakowanie przyłbic spawalniczych powinno mieć następujące symbole: symbol producenta, numer normy której wymagania wyrób spełnia, symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości.

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!