Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Ocena przydatności hełmów ochronnych  oraz środków ochrony oczu i twarzy w strefach zagrożonych wybuchem

Elektryczność statyczna występuje powszechnie zarówno w warunkach naturalnych jak i na stanowiskach pracy w środowiskach przemysłowych. Stan naelektryzowania powstaje w  głównie w efekcie przemian lub procesów fizykochemicznych, w  których zachodzą oddziaływania o charakterze dynamiczno-kinetycznym. Może być również bezpośrednim skutkiem działalności człowieka.…

czytaj całość

W jakich warunkach stosujemy ochronę oczu i twarzy?

Środki  ochrony oczu i twarzy Niektóre stanowiska pracy, zwłaszcza w takich gałęziach przemysłu jak przykładowo:  górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, stwarza  zagrożenia dla oczu i twarzy. Naturalna ochrona oka, czyli spojówka, chroni je przed zanieczyszczeniami i zakażeniem (w wyniku wytworzenia cienkiej…

czytaj całość

Jakie oznaczenia i dlaczego widnieją na osłonach twarzy i oczu?

W sytuacji gdy oprawka i szybka ochronna stanowią jedną całość, znakowanie jest umieszczane tylko na oprawce, w innym wypadku ramki i szybki powinny być znakowane oddzielnie. Znakowanie opraw Oznaczenie opraw musi zawierać: numer identyfikacyjny producenta, numer normy (EN166), symbole wytrzymałości…

czytaj całość

Jak odpowiednio chronić twarz i oczy?

Środki ochrony oczu i twarzy mają na celu szybkie zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki mechaniczne, chemiczne i biologiczne, termiczne oraz szkodliwym promieniowaniem. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami, stąd nazywane są szybkami przeciwodpryskowymi a ich ochrony, przeciwodpryskowymi goglami, okularami…

czytaj całość

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X