Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
15.03.2017

Dobór sprzętu ochrony osobistej

Użytkownicy sprzętu ochrony układu oddechowego, służby BHP oraz inspektorzy PIP dokonując doboru sprzętu powinni z instrukcji użytkowania wiedzieć jaki typ sprzętu powinien być zastosowany do zagrożeń panujących na stanowiskach pracy wobec jednoczesnego działania aerozoli i par substancji organicznych poniżej i powyżej Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia NDS substancji szkodliwych, które definiowane jest jako: wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X