Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
26.05.2017

Jak odpowiednio chronić twarz i oczy?

Jak odpowiednio chronić twarz i oczy?

Wielu fachowców zadaje sobie pytanie, jak odpowiednio chronić twarz i oczy. Środki ochrony oczu i twarzy mają na celu szybkie zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki mechaniczne, chemiczne i biologiczne, termiczne oraz szkodliwym promieniowaniem. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami, stąd nazywane są szybkami przeciwodpryskowymi a ich ochrony, przeciwodpryskowymi goglami, okularami lub osłonami twarzy różniącymi się diametralnie kształtem. W przypadku posiadania przez szybkę właściwości filtracyjnych zaliczyć ją można do filtrów. Jeśli Ty także chcesz dowiedzieć się, jak odpowiednio chronić twarz i oczy, przeczytaj nasz artykuł, a następnie wybierz odpowiednie dla siebie produkty!

Spis treści:

 1. Jakiego rodzaju osłonę twarzy wybrać?
 2. Przed czym chronią osłony oczu i twarzy?
 3. Oznaczenia na osłonach twarzy i oczu

Jakiego rodzaju osłonę twarzy wybrać?

Sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić ze względu na konstrukcję lub przeznaczenie. W zakresie różnej struktury sprzętu wyróżniamy:

 • Okulary ochronne – szybki wykonane z nietłukącego się szkła lub tworzywa sztucznego powinny posiadać boczne osłony oraz osłonki zabezpieczające przed dostaniem się ciał stałych od strony czoła. Szybki przezroczyste przeznaczone są do ochrony przed odpryskami ciał stałych lub cieczy, natomiast szybki barwione, chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i przed jaskrawym światłem.
 • Gogle ochronne – posiadają lepsze właściwości ochronne niż okulary, ściślej przylegają do twarzy w okolicach oczu oraz w większości wyposażone są w system wentylacji bezpośredniej lub pośredniej.
 • Osłony twarzy – wykonane z tworzyw sztucznych lub z metalowej siatki są przystosowane do pracy w różnych środowiskach i montowane na nagłowiu samonośnym lub na hełmie ochronnym.
 • Przyłbice spawalnicze – składają się z korpusu, ramki na szybkę i z filtra. Chronią przed iskrami i odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem emitowanym podczas spawania. W zależności od stopnia przyciemnienia filtra można odpowiednio dobrać przyłbice do rodzaju i intensywności spawania.
 • Tarcze spawalnicze – trzymane są przez pracownika w ręku podczas spawania. Chronią oczy, twarz i szyję. Składają się z korpusu, ramki na szybkę, filtra i rękojeści. Wymienne filtry umożliwiają zastosowanie filtra o stopniu przyciemnienia właściwym do rodzaju i intensywności spawania.
 • Kaptury – oprócz ochrony oczu i twarzy zapewniają ochronę głowy i szyi.

Przed czym chronią osłony oczu i twarzy?

Ze względu na przeznaczenie sprzęt ochronny można podzielić na:

 • Chroniący przed czynnikami chemicznymi – gogle (powinny posiadać wentylację pośrednią) i osłony twarzy chroniące przed działaniem czynników chemicznych i pyłów.
 • Chroniący przed czynnikami biologicznymi – gogle i osłony twarzy chroniące przed czynnikami biologicznymi tj. para, ciecze, aerozole. Sprzęt powinien powinien posiadać taką samą konstrukcję jak ten stosowany do ochrony przed czynnikami chemicznymi.
 • Chroniący przed czynnikami termicznymi – ma zastosowanie głównie w hutnictwie, podczas spawania gazowego i w technikach pokrewnych, podczas spawania elektrycznego lub cięcia plazmą, podczas gaszenia pożarów i służy do ochrony przed gorącymi odpryskami ciał stałych, rozbryzgami stopionych metali, intensywnym promieniowaniem cieplnym i przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem.
 • Chroniący przed czynnikami mechanicznymi – osłony chroniące twarz i oczy przed odpryskami ciał stałych i uderzeniami. Wszystkie okulary, gogle oraz osłony twarzy, chroniące przed odpryskami ciał stałych muszą być zgodne z normą PN-EN168:2005 oraz PN-EN166:2005. Sprzęt ten, ze względu na wytrzymałość dzieli się na cztery poziomy ochrony:
 • 1-szy poziom: (podwyższona energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 22 g z prędkością 5,1 m/s; przeznaczone do ciągłego stosowania,
 • 2-gi poziom: (niska energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 45 m/s,
 • 3-ci poziom: (średnia energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 120 m/s; przeznaczone do stosowania krótkotrwałego,
 • 4-ty poziom: (wysoka energia uderzenia) – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86 g, z prędkością 190 m/s.
 • Chroniący przed promieniowaniem optycznym – sprzęt chroniący przed nadfioletem, przed podczerwienią, przed promieniowaniem emitowanym podczas spawania, przed promieniowaniem laserowym, sprzęt chroniący przed olśnieniem słonecznym.
 • Chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym – stosujemy tutaj osłony zapewniające ochronę całej twarzy przy czym trzeba pamiętać, że minimalna wysokość szybek powinna wynosić 150 mm, grubość co najmniej 1,2 mm oraz powinny zapewniać ochronę przed uderzeniem o co najmniej o niskiej energii i promieniowaniem nadfioletowym (o oznaczeniu 3-1,2).
 • Przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem – stosowanie środków ochrony indywidualnej wykonanych z materiałów antyelektrostatycznych.

Oznaczenia na osłonach twarzy i oczu

W sytuacji gdy oprawka i szybka ochronna stanowią jedną całość, znakowanie jest umieszczane tylko na oprawce, w innym wypadku ramki i szybki powinny być znakowane oddzielnie.

Oznaczenie opraw musi zawierać: numer identyfikacyjny producenta, numer normy (EN166), symbole wytrzymałości mechanicznej, symbole obszarów zastosowań, oznaczenie “CE” (potwierdzające spełnienie odpowiednich norm europejskich).

Symbole wytrzymałości mechanicznej:

 • S – podwyższona energia uderzenia,
 • F – niska energia uderzenia,
 • B – średnia energia uderzenia,
 • A – wysoka energia uderzenia,
 • Brak – minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

Symbole obszarów zastosowań:

 • 3 – ochrona przed cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów),
 • 4 – ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm),
 • 5 – ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm),
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak ogólnego stosowania – nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym, słonecznym i widzialnym.

Oznaczenie szybek musi zawierać: numer identyfikacyjny producenta, numer kodowy filtra i stopień ochrony, klasę optyczną, symbole wytrzymałości mechanicznej, symbole dodatkowych cech ochronnych.

Współczynnik przepuszczania ochronnego filtru optycznego opisany został za pomocą oznaczenia, stanowiącego kombinacje numeru kodowego (od 2 do 6) i stopnia ochrony (zaciemnienia) do 1,2 do 16. Oznaczenie filtrów spawalniczych nie posiada numeru kodowego, lecz tylko stopień ochrony (zaciemnienia) – 23 stopnie w zakresie od 1,2 do 16. przykładowo, oznaczenie “6-3,1”- jest to filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dla podczerwieni, o stopniu ochrony “3,1”.

Numer kodowy filtra:

 • 2 – filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
 • 3 – filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
 • 4 – filtr chroniący przed podczerwienią (IR),
 • 5 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez wymagań w podczerwieni,
 • 6 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dla podczerwieni,
 • brak – szybka nie pełni roli filtrującej (nie dotyczy filtrów spawalniczych).

Symbole klasy optycznej:

 • 1 – +/- 0,06 dioptrii – do pracy ciągłej,
 • 2 – +/- 0,12 dioptrii – pracy nieregularnej, z przerwami,
 • 3 – +/- 0,25 dioptrii – praca rzadka (nie nadające się do długiego użytku).

Symbole wytrzymałości mechanicznej:

 • S – podwyższona energia uderzenia
 • F – niska energia uderzenia (stosowany do wszystkich środków ochrony oczu)
 • B – średnia energia uderzenia ( stosowany tylko do gogli i osłon twarzy)
 • A – wysoka energia uderzenia (stosowany tylko do osłon twarzy)
 • Brak – minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

Symbole dodatkowych cech ochronnych:

 • K – odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu,
 • N – odporność na zamglenie (zaparowanie),
 • R – zwiększony współczynnik odbicia światła,
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak – nie posiada dodatkowych w/w cech ochronnych.

Znakowanie filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Filtry chroniące przed promieniowaniem laserowym są znakowane inaczej niż pozostałe filtry. Istnieje 10 oznaczeń filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym (od L1 do L10) oraz 5 oznaczeń filtrów laserowych i ich opraw stosowanych do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (od R1 do R5). Podstawą ich oznaczania jest gęstość mocy i gęstość energii promieniowania laserów o pracy ciągłej, impulsowych, z modulacją dobroci i z synchronizacją modu.

Znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy

Siatkowe osłony twarzy przeznaczone do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym są oznaczane dodatkowo symbolem “G”.

Znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych

Oznaczenie tarcz spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175), oznaczenie symbolem “W”( jedynie w przypadku gdy tarcze zachowują swoje wymiary po zanurzeniu w wodzie)

Oznaczenie przyłbic spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy której wymagania wyrób spełnia, symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości, symbol “8” ( jedynie w przypadku osłony chroniącej przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym).

Wiesz już, jak odpowiednio chronić twarz i oczy. Zobacz także nasz asortyment w kategorii ochrona głowy i twarzy i wybierz produkty dla siebie!

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X