Prawo do odstąpienia od umowy 

W przypadku nabycia produktów w BalticBHP masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy:

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie produktu (lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, niebędąca przewoźnikiem).

W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy musisz powiadomić nas o swojej decyzji w tej sprawie Baltic Workwear sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 40m 67-100 Nowa Sól tel. +48 30000 88, mail: bok@balticenterprise.pl w drodze oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).

Możesz również wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy, albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Co się dzieje po odstąpieniu od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy BalticBHP ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania oświadczenia zwrócić wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyłeś się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z  Tobą inny środek płatności. 

Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczyliśmy te produkty, jeśli skorzystasz z formularza zwrotu i z usług przewoźnika wskazanego przez BalticBHP w formularzu zwrotu lub w inny sposób wskazany przez BalticBHP w związku ze zwrotem. W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej musisz ponieść we własnym zakresie.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy możesz normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

Możesz np. ubrać buty i przejść się w nich po domu. Wyjście w tych butach do pracy będzie jednak przez nas uznane za przekroczenie korzystania niezbędnego do sprawdzenia właściwości rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Udostępniamy Ci wzór formularza zwrotu oraz elektroniczny formularz zwrotu ale jego użycie jest całkowicie dobrowolne.