Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.balticbhp.pl, prowadzonym przez Baltic Workwear sp. z o.o., Piłsudskiego 40, Nowa Sól 67-100, NIP: 9252106493, REGON: 364711727 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem 0000623576, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1. Zakres obowiązywania regulaminu

1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

§ 2. Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Baltic Workwear sp. z o.o..

2. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

3. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta jeśli cena towaru na stronie internetowej wynosi 0 zł, sklep nie zawiera umów nieodpłatnego przekazania towarów, a wszelkie przypadki występowania ceny 0 zł są przypadkami błędu systemu i nie prowadzą do zawarcia umowy. 

§ 3. Język i zasady utrwalania umowy

1. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim

2. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

§ 4. Dostawa produktów

1. W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

2. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów. 

Produkt możesz odebrać:

2.1. Magazyn Główny BalticBHP pod adresem: Baltic Workwear, Pilsudskiego 40, Nowa Sol 67100, Polen w godzinach 8.00-16.00

2.2. Sklep Stacjonarny w Poznaniu pod adresem: Baltic Workwear, Opolska 11, 61-475 Poznań w godzinach 7.00 – 17.00 po uprzednim uzgodnieniu ze sklepem. 

2.3. Sklep Stacjonarny w Sosnowcu pod adresem: Baltic Workwear, Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec w godzinach 9.00 – 17.00 po uprzednim uzgodnieniu ze sklepem.

3. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Ceny produktów objętych promocją dotyczą wyłącznie ilości dostępnych na stanie magazynowym. W przypadku chęci sprowadzenia brakującego produktu lub rozmiaru na specjalne zamówienie, Klienta obowiązuje regularna cena sprzedaży produktu, widoczna w karcie produktu jako przekreślona, nad ceną promocyjną. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z BOK. Sprowadzenie niedostępnego produktu w cenie promocyjnej jest niemożliwe.

5. Klient związany jest ceną z chwili złożenia oferty.

6. Zamówienia złożone przez Klienta w sklepie w dniu roboczym do godziny 14.00 realizowane są tego samego dnia.

7. W celu usprawnienia procedury naprawienia ewentualnych szkód w przesyłce, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, może, a inny Klient jest zobowiązany, dokładnie sprawdzić jej stan przed potwierdzeniem odbioru. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki okaże się, że przesyłka była uszkodzona, a uszkodzeń tych nie można było stwierdzić przed rozpakowaniem, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien, a inny Klient jest zobowiązany powiadomić Przewoźnika w celu sporządzenia protokołu szkody.

§ 5. Płatności

1. W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (Przelewy24, Paypal).
  • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

2. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

2. Oprócz wymienionego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca dobrowolnie wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość do 101 dni ("Rozszerzone prawo odstąpienia"), przy czym termin ten dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentem oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych, którzy są zarejestrowani w Sklepie Sprzedawcy i posiadają Konto Klienta.

3. Rozszerzone prawo odstąpienia dotyczy produktów nieużywanych, w oryginalnym opakowaniu, wyposażonych w oryginalne metki i wszystkie elementy zabezpieczające, które znajdowały się na produkcie w chwili objęcia go w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Ponadto Rozszerzone prawo odstąpienia nie przysługuje produktom sprowadzanym na specjalne zamówienie. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4. W przypadku organizowania przez Sklep promocji, w której do zakupu jednego towaru oferowany jest drugi produkt w obniżonej cenie (przykład: kup produkt a na wskazany inny produkt otrzymasz rabat), wówczas należy takie dwa produkty o ile szczegółowy regulamin promocji nie stanowi inaczej, traktować jako zakupione łącznie w ramach promocji. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub innego ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów objętych promocją z której skorzystał.

§ 7. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

8. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

1. Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

2. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@balticenterprise.pl
  • na piśmie na adres: Baltic Workwear sp. z o.o. dział reklamacji ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól
  • kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: +48 30 000 88

3. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

4. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem przedsiębiorców jednoosobowych korzystających z niektórych praw konsumentów) nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.

5. Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: bok@balticenterprise.pl

§ 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

3. Klient korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną nie może dostarczać treści bezprawnych. Sklep usunie treści bezprawne dostarczone przez Klienta w razie ich ujawnienia lub uzasadnionego wniosku podmiotu trzeciego.

4. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie kieruje oferty za granicę, przy czym dopuszcza wysyłkę zamówienia na terenie następujących krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia (po uprzednim kontakcie z BOK), Portugalia, Rumunia, Szwajcaria (po uprzednim kontakcie z BOK), Szwecja, Słowacja, Słowenia, Włochy.

5. Przez rejestrację Konta, Klient zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta na czas nieoznaczony. W ramach umowy Klient może korzystać z oprogramowania sklepu, składać zamówienia, weryfikować stan wykonania umowy, sprawdzać stan płatności oraz korzystać z formularza kontaktowego.

6. Dane konieczne do rejestracji konta są oznaczone w formularzu. Sprzedawca odmawia świadczenia usługi, jeżeli klient nie poda danych koniecznych do rejestracji lub zawarcia umowy. Nie jest możliwe korzystanie z usług anonimowo lub pod pseudonimem. Klient przed wysłaniem formularza akceptuje Regulamin, klikając opcję „akceptuję regulamin”. Klient, który dokonał rejestracji konta może rozwiązać umowę w każdej chwili, przesyłając oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres ecommerce@balticenterprise.pl. Usunięcie konta klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

7. Sprzedawca świadczy usługę prowadzenia Konta klienta, a także usługi Koszyka, Formularza kontaktowego, Newslettera z należytą starannością.

8. Jeżeli w ocenie Klienta usługa jest wykonywana nienależycie, może on złożyć reklamację.

9. W celu złożenia reklamacji klient może skorzystać z formularza reklamacji usługi. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej, pocztą lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól.

10. W reklamacji Klient powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji. Jeżeli przyczyna reklamacji opisana jest w sposób uniemożliwiający jej należyte rozpatrzenie, Sprzedawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia.

11. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a następnie powiadamia Klienta o decyzji za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

2. W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

3. W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.