Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

Regulamin Baltic Club

Regulamin programu Baltic Club

Baltic Club to miejsce dla prawdziwych rzemieślników, profesjonalistów. Na co dzień ciężko pracujesz, na budowie, w stolarni, fabryce, magazynie. Ciesz się swoją pracą, niech wreszcie zacznie sprawiać Ci przyjemność. Wejdź do świata odzieży roboczej klasy premium i poznaj niezrównaną wygodę, funkcjonalność i komfort jaką oferują najlepsze marki odzieży roboczej. Wyglądaj profesjonalnie i rób wrażenie na swoich Klientach zanim jeszcze zabierzesz się do pracy.

Dlaczego warto przystąpić do programu Baltic Club?

– uzyskasz dostęp do wyjątkowych promocji oferowanych wyłącznie członkom Baltic Club
– uzyskasz stały rabat na zakupy w www.balticbhp.pl w wysokości 3%
– poinformujemy Cię o zbliżających się wyprzedażach zanim jeszcze inni się o tym dowiedzą
– weźmiesz udział w losowaniach nagród dla prawdziwych rzemieślników
– uzyskasz informację o nowych filmach, testach i recenzjach tworzonych przez balticbhp.pl
– uzyskasz informację o imprezach i wydarzeniach w których baltichp.pl bierze udział

§1 Zasady ogólne

 1. Program Baltic Club został stworzony dla Klientów sklepu internetowego działającego pod adresem www.balticbhp.pl w celu udostępniania Klientom wyjątkowych promocji, pakietów korzyści, umożliwienia udziału w konkursach.
 2. Program Baltic Club polega na świadczeniu przez Baltic Enterprise sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Generała Grota Roweckiego 11, 67-100 Nowa Sól, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000623576, zwanym dalej Balticbhp.pl nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Adresy elektroniczne:
  • e-mail: marketing@balticenterprise.pl
  • telefon: 68 300 00 88
 3. Do programu może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Zaproszenie do udziału w Baltic Club stanowi zaproszenie do składania ofert udziału w programie.
 5. Aby skorzystać z usługi należy posiadać komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz poczta elektroniczna.
 6. Dołączenie do Baltic Club polega na wpisaniu adresu e-mail Klienta w wymagane pole oraz zaakceptowaniu regulaminu.
 7. Balticbhp.pl nie udostępnia podmiotom trzecim adresów e-mail członków Baltic Club.
 8. Każdy Klient może zrezygnować z udziału w Baltic Club, klikając na przycisk rezygnacja umieszczony w korespondencji mailowej przesyłanej przez Balticbhp.pl.
 9. Klient przystępując do Baltic Club wyraża zgodę na wysyłanie przez Balticbhp.pl za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Klienta.
 10. Balticbhp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 11. Podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia przez Balticbhp.pl usługi Baltic Club. W przypadku odmowy podania przez Klienta adresu e-mail, Balticbhp.pl odmówi świadczenia usługi.
 12. Klient sklepu, który należy do Baltic Club może skorzystać z usługi Szybkiezwroty.pl. W tym celu należy skorzystać z portalu www.szybkiezwroty.pl, wybrać nazwę sklepu Balticbhp oraz uzupełnić dane wymagane przez system. Po zweryfikowaniu wniosku o zwrot pod kątem wymogów niniejszego regulaminu, pracownik Balticbhp.pl dokona oceny wniosku. W przypadku gdy wniosek spełnia wymogi konieczne niniejszego regulaminu, podlega natychmiastowemu zatwierdzeniu.
 13. W celu wykonania szybkiego zwrotu należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.szybkiezwroty.pl.

2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi Baltic Club.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: marketing@balticenterprise.pl, telefonicznie pod numerem 68 300 00 88 lub w siedzibie Balticbhp.pl.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 4. Klient zostaje poinformowany o wyniku reklamacji w taki sam sposób w jaki została ona złożona.

3. Konkursy

 1. Konkursy organizowane w ramach Baltic Club, dostępne są wyłącznie dla członków i przeprowadzane na zasadach określonych w warunkach udziału.
 2. Obowiązki podatkowe wynikające z udziału w konkursie obciążają Klienta i nie mogą być podstawą roszczeń skierowanych wobec Balticbhp.pl.

4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Balticbhp.pl.
 2. Dane osobowe członków Baltic Club w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji programu Baltic Club oraz wydarzeń, konkursów, kampanii organizowanych w ramach Baltic Club. Uczestnik Baltic Club ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym usunięcia w każdej chwili. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w programie. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do przechowywania danych rachunkowo-ksiegowych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Klientami oraz w celu przekazywania informacji, organizowania konkursów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu

5. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie pod adresem www.baltibhp.pl/regulamin. Obecnie obowiązująca wersja regulaminu to wersja 1.1.
 2. Przepisy regulaminu Balticbhp.pl stosuje się odpowiednio.
 3. O zmianach regulaminu uczestnicy programu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, wraz z terminem wejścia w życie oraz informacją o możliwości rezygnacji z uczestnictwa.

 

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X